Nieuws bericht

Datum

Repetitie

Voorzitter Theo is nog met vakantie.
Hay informeert kort het koor.

Het bericht is ontvangen dat de vrouw van Wil Meulenkamp is overleden.
De begrafenismis is woensdag 12 juni a.s. om 11.00 uur in st.Martinuskerk.
Er ligt op tafel een condolancekaart die iedereen kan tekenen.

Gelukkig zijn na een langere ziekteperiode vandaag weer aanwezig Tiny Grubben en Wies Theeuwen.
Blij dat jullie weer terug zijn.

Martin geeft aan dat inmiddels de liederen die wij in Limburg a/d Lahn zullen zingen op de website staan. Ook de volkszang die we gezamenlijk met de kerkbezoekers zullen zingen. Hij adviseert iedereen de liederen te beluisteren.

Ben geeft kort uitleg hoe men op de website komt. Anita zal iedereen via de mail een korte handleiding voor de website toesturen.

fijn je weer te zien