Algemeen Privacy beleid Website KGK Orpheus

Wie zijn we
Koninklijk Gemengd Koor Orpheus is een ledengebonden koororganisatie. Voor gedetailleerde informatie zie onze website: https://orpheus-venlo.nl.
Het algemene privacy beleid zoals hier beschreven is uitsluitend gericht op bezoekers van de website van KGK Orpheus.
De privacy bepalingen voor (koor)leden is apart geregeld in het Privacyreglement (koor)leden KGK Orpheus en is uitsluitend door hen in te zien via de ledenpagina van de website.

 

Hoe verkrijgen we bezoekers gegevens
KGK Orpheus verkrijgt gegevens van bezoekers van haar website uitsluitend via het reactieformulier dat door bezoekers wordt ingevuld.

 

Welke gegevens worden bewaard.
Van reacties die bezoekers op de website achterlaten verzamelen we:
– de gegevens die in het reactieformulier zijn ingevuld
– het IP-adres van de bezoeker
– de browser user agent om spam te detecteren

 

Waarvoor verwerken we deze gegevens
De gegevens die van bezoekers worden bewaard worden uitsluitend verwerkt voor communicatie met bezoekers en voor statistische doeleinden.

 

Op welke gronden verwerken we de gegevens
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De verwerking van bovenstaande gegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Met uw toestemming
  • Vanwege een gerechtvaardigd belang
 
 

Met wie we gegevens van bezoekers delen
De gegevens die van bezoekers worden opgeslagen worden uitsluitend binnen Orpheus gedeeld. Er worden geen bezoekersgegevens gedeeld met externe personen of  instanties

 

 

Hoe lang we gegevens van bezoekers bewaren
Wanneer bezoekers reacties achterlaten dan wordt die reacties en de metadata van die reacties voor altijd bewaard.

 

Hoe zijn de gegevens beveiligd.
Orpheus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens van bezoekers tegen te gaan.

 

Welke rechten heeft de bezoeker over zijn gegevens
Als een bezoeker een reactie heeft achter gelaten, dan kan die een schriftelijk verzoek indienen voor inzage en/of afschrift van zijn uit de reactie(s) opgeslagen gegevens.
Deze gegevens zullen maximaal een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk en/of digitaal worden verstrekt door het bestuur van KGK Orpheus.
Voorts hebben bezoekers het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

 

API sleutels
Onze website maakt gebruik van API sleutels om specifieke functies te bieden.
Vooralsnog betreft dit een API van Google die het mogelijk maakt om via Google Maps locaties van repetities, concert- en kooruitvoeringen of andere activiteiten van het koor zichtbaar te maken.

 

 

Contact met ons opnemen
Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact opnemen met een van de leden van het bestuur van KGK Orpheus.

fijn je weer te zien