disclaimer

definities

Website: https://orpheus-venlo.nl  en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
vereniging: Koninklijk Gemengd Koor Orpheus-Venlo is de bevoegde uitgever van de webpagina;

Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u de website gebruikt die wordt beheerd door KGK Orpheus-Venlo. Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud die op de website wordt weergegeven, is het intellectuele eigendom van de KGK Orpheus-Venlo. U mag de inhoud niet hergebruiken, opnieuw publiceren of opnieuw afdrukken zonder onze schriftelijke toestemming.

Alle geplaatste informatie is louter voor educatieve en informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. Mocht u besluiten om te handelen naar aanleiding van informatie op deze website, dan doet u dit op eigen risico.

Hoewel de informatie op deze website naar beste vermogen is geverifieerd en regelmatig wordt geactualiseerd, kunnen we niet garanderen dat de website geen fouten of verouderde informatie bevat.

KGK Orpheus-Venlo geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

KGK Orpheus-Venlo biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

KGK Orpheus-Venlo is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

KGK Orpheus-Venlo verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

KGK Orpheus-Venlo kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

KGK Orpheus-Venlo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

We behouden ons het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen. Als u er zeker van wilt zijn dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen, raden wij u aan deze pagina regelmatig te bezoeken.

[newsletter]

fijn je weer te zien