Afmelden voor repetitie of uitvoering

“Het wekelijks bijwonen van repetities is voor een koor van groot belang.
Toch kunnen er zich omstandigheden voordoen waardoor iemand een of soms zelfs meerdere repetities moet verzuimen. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld ziekte van het lid of zijn/haar naasten, vakantie of verplichtingen die geen uitstel verdragen. In die gevallen is het zorgvuldig dat een koorlid zich, bij voorbaat vooraf, voor de repetitie afmeldt. 
Bestuur, dirigent en overige koorleden zijn dan op de hoogte en kunnen daarmee in de repetitie rekening houden. Via de website van Orpheus kunnen leden zich afmelden, hetzij direct door de afmelding aan  te vinken of indirect door de betreffende personen te bellen”.

Bel even

Willemien Leeuw:           077-3820311
Marlies van Soest:          077-4771908

of

Stuur een bericht

fijn je weer te zien