Nieuws bericht

Datum

Bericht van overlijden

Op 27 april j.l. ontvingen we het bericht dat Frans van den Hurk is overleden. Frans was al enige tijd ziek. Binnen de groep Bassen/Baritons en ook algemeen in het koor was Frans een gewaardeerd lid. Het overlijdens bericht is te lezen op de pagina “Uit het bestuur” van deze website.

fijn je weer te zien