Dirigent en bestuur

Martin Hermans

Sinds 1 september 2010 is de heer Martin Hermans aangesteld als vaste dirigent van ons koor.
Martin heeft het conservatorium in Maastricht gevolgd en bezit de diploma’s Schoolmuziek B en 1e graads onderwijsbevoegdheid Accordeon. Op basis hiervan geeft Martin muziekonderricht en dirigeert hij meerdere koren en muziekgezelschappen.

Theo van den Heuvel

Theo is in 2007 lid van KGK Orpheus geworden. KGK Orpheus is voor Theo zeker niet onbekend vooral ook omdat zijn echtgenote al vele jaren actief lid van dit koor is. Theo geeft aan dat hij zingen een aangename manier van ontspannen vind. Vanwege o.a. zijn beroep echter is het er pas in 2007 van gekomen ook zelf actief in een koor mee te zingen. Al vanaf het begin werd Theo op grond van zijn expertise vaker door het bestuur geraadpleegd. Door ziekte van de toenmalige voorzitter werd aan Theo gevraagd om het stokje over te nemen. Hierin heeft Theo ingestemd en is vanaf 2012 voorzitter van KGK Orpheus.

Theo benadrukt dat hem het evenwicht tussen enerzijds het instuderen van mooie muziek en anderzijds het onderhouden en uitbreiden van sociale contacten in KGK Orpheus zeer aanspreekt.

Willemien Leeuw

Willemien werd in 1964 officieel lid van KGK Orpheus. Officieel, omdat ze toch al eerder met haar ouders (die beiden al jarenlang lid waren) meezong in repetities en kooruitvoeringen. In haar ouderlijk huis was opera en oratoria de toonaangevende muziek die bij Willemien dan ook in haar genen is gaan zitten. Nog steeds kan Willemien met genoegen terugkijken op de vele concerten en concertreizen die ze, samen met het jeugdkoor van KGK Orpheus in dit genre heeft meegemaakt.   

In 2006 is Willemien toegetreden tot het bestuur waarin ze tot op de dag van vandaag de functie van secretaris uitoefent.

Willemien geeft aan nog wekelijks te genieten van niet alleen de zang maar ook van de gezelligheid en de hechte band onder de koorleden. Hoewel ze het jammer vindt dat het koor, o.a. om financiële redenen, geen grote (klassieke) werken meer kan oppakken en daardoor noodzakelijkerwijs een ander muziekkeuze moet maken, zingt ze nog altijd heel graag. Voor haar blijft KGK Orpheus nog steeds een aantrekkelijk gezelschap om lid van te zijn.

anita van den Beuken

Anita is in 2012 lid geworden van KGK Orpheus. Als koorzangeres was Anita al langer lid van een ander koor. Na Orpheus uitvoering van Haydns Jahreszeiten besloot Anita ook lid van KGK Orpheus te worden. Hoewel Anita er niet zo van houd om op de voorgrond te treden is ze In 2014 toch toegetreden tot het bestuur en bekleedt ze sindsdien de functie van penningmeester. Door in het bestuur de krachten en talenten te bundelen ontstaat er volgens Anita een sterk en lerend bestuurdersteam. Anita ervaart KGK Orpheus als een  club waarin men vriendschappelijk met elkaar omgaat en waar nieuwe leden vanaf het begin meteen in de groep worden opgenomen.

Hay Hilberts

In 1959 werd Hay lid van KGK Orpheus. Zijn interesse voor muziek en vooral ook klassieke muziek werd bij hem aangewakkerd tijdens de muzieklessen op school. Vooral het zingen tijdens deze lessen deed hij graag. De stap om in een koor te gaan zingen was voor hem toen niet groot meer. Hay heeft als koorlid van KGK Orpheus meegewerkt aan vele grote kooruitvoeringen zowel in binnen- als buitenland. Sinds 2005 is Hay als algemeen bestuurder toegetreden tot het bestuur van KGK Orpheus. Hij bekleedt daarin specifiek de functie van koorarchivaris en is als zodanig ook lid van de  muziekcommissie.  Voor Hay is en blijft zingen in een gemengd koor zijn passie en ervaart KGK Orpheus nog steeds als een sociaal aantrekkelijke koorgemeenschap.

Ben Derks

Ben is in 2015 lid van KGK Orpheus geworden. In zijn jonge jaren  heeft hij muzieklessen gehad en heeft later aan de Schumann Academie in Utrecht binnen de afdeling Klassiek zijn muziekkennis verder uitgebreid. Hoewel Ben vele jaren instrumentaal actief is geweest op accordeon, kerkorgel, piano en saxofoon  was zingen voor hem een station te ver. Omdat zang hem toch altijd wel aansprak heeft hij, mede op aandringen van koorleden, in 2015 toch de stap gewaagt. Daarvan heeft hij nog steeds geen spijt.

Sinds 2020 is Ben toegetreden tot het bestuur waar hij met name het onderhoud van de website voor zijn rekening neemt.

Verder is hij als algemeen bestuurslid actief in de Activiteitencommissie en lid van de Muziekcommissie. 
Ben geniet van het zingen tijdens de wekelijkse repetities en kooruitvoeringen en ervaart KGK Orpheus als een sociaal genereus muziekgezelschap

fijn je weer te zien