Nieuws bericht

Datum

Brief aan leden

Het bestuur heeft vandaag opnieuw een brief gestuurd naar de leden van Orpheus. In deze brief wordt de stand van zaken aangegeven en met de zaken waarmee het bestuur bezig is. De brief is ook te lezen op de pagina Uit het bestuur

fijn je weer te zien