Nieuws bericht

Datum

Caeciliafeest Orpheus 2022

Elk jaar wordt door menig muziekgezelschap het feest van Caecilia gevierd. Ook KGK Orpheus vierde dit jaar traditioneel het Caeciliafeest en wel vroeg op 30 oktober. Eén week voor dit feest was de generale repetitie voor de H. Mis. Helaas was onze organist Joop Kranen door een Covidbesmetting afwezig en moest de “generale” zonder zijn begeleiding doorgang vinden. Hoewel Joop had aangegeven dat hij er zondag 30 oktober in de H. Mis wel zou zijn bleef het voor ons als koorzangers én dirigent spannend of hij dan inderdaad wél aanwezig zou zijn. Niettemin verliep de generale repetitie redelijk goed en konden we aldus én met een aantal bestuurlijke- en directionele aanwijzingen de H. Mis veilig tegemoet treden. Eén van de aanwijzingen was dat we op zaterdagavond 29 oktober ook allen de klok weer op de wintertijd terug zouden zetten. Dat dit goed is gelukt bleek wel toen zondagochtend 30 oktober om 09.15 uur allen keurig netjes aanwezig waren. Op dat tijdstip was niet aanwezig onze organist Joop. Dus Martin begon zelf het orgel in te stellen, in de verwachting dat hij én moest orgelspelen én moest dirigeren. Geen gemakkelijke taak!  We begonnen met het voorbereiden van de H. Mis toen even later gelukkig ook Joop zich meldde en achter het orgel plaats naam. Na enkele instructies van Martin verliep de voorbereiding goed en begon de H. Mis punctueel om 10.00 uur. Zeer tot onze vreugde zagen we dat ook Tonny en haar man Sjaak in de kerk aanwezig waren. De H. Mis verliep keurig volgens het ordinarium en werden tijdens de voorbeden ook de overledenen van Orpheus én onze jubilarissen door de priester genoemd. Na de H. Communie kreeg onze voorzitter Theo nog de gelegenheid de dit jaar overleden koorleden te memoreren en aandacht te besteden aan onze jubilarissen Tonny, Hortense en Kitty. Na ons afsluitend lied “The long day closes” en het daarop volgend applaus van de kerkgangers trokken we vreugdevol naar ’t Raodhoes waar we onze Caeciliaviering voorzette.

In ’t Raodhoes was ons repetitielokaal al omgetoverd tot een feestzaal waarin 8 grote ronde tafels stonden die keurig waren gedekt voor de lunch. Het was fijn te zien dat ook Tonny en Sjaak aanwezig waren. Iedereen nam plaats aan de tafels en onze voorzitter opende de lunch allereerst met een bijzonder welkomstwoord aan jubilaris Tonny en haar man Sjaak. Omdat Tonny vanwege haar ziekte niet in staat is om felicitaties persoonlijk te ontvangen verzoekt Theo dat we na de huldiging Tonny met een hartelijk applaus gezamenlijk zullen feliciteren. Eventuele cadeaus voor Tonny kunnen in de vorm van een donatie aan de Longstichting worden gedaan, waarvoor de collecte-doos op tafel gereed staat. Op verzoek van Tonny en Sjaak zullen we meteen na de lunch beginnen met de huldiging.

De lunch, geserveerd door het personeel van ’t Raodhoes, was prima en startte met een heerlijke heldere soep. Vervolgens kregen we brood in diverse soorten, vlees- en kaasbeleg, opgespoten boter, kipragout, (harde) balkenbrij met appeltjes, roerei met gebakken spek en koffie en thee. Iedereen at er naar genoegen van en aan het drukke geroezemoes te horen was aan de tafels iedereen volop in gesprek.  Tegen het einde van de lunch trok Tonny zich met haar begeleider (haar schoonzus Marian) even terug om (letterlijk) op adem te komen. Na haar terugkomst betrad voorzitter Theo het spreekgestoelte. Tonny, die vandaag als sopraan 50 jaren lid van KGK Orpheus is werd om deze mijlpaal gehuldigd. In zijn toespraak memoreerde Theo haar lange lidmaatschap waarin Tonny naast haar bevlogen deelname aan de vele zangactiviteiten (waaronder grote koorreizen en kooruitvoeringen van Orpheus)  ook intensief actief was aan andere kooractiviteiten zoals Caeciliavieringen en andere bijeenkomsten. Ten behoeve van de voordrachten die daarin werden gehouden was Tonny niet alleen acteur en zangeres maar vaak ook schreef ze zelf de ludieke alternatieve teksten op bestaande melodieën die met veel gevoel voor humor door haar en medeacteurs/zangers-zangeressen uit het koor ten gehore werden gebracht. Als dank én als aandenken biedt Theo haar een mooi beeldje van kunstenaar Cremers aan alsmede de lidmaatschapsoorkonde van de KBZON en een mooi boeket bloemen. Na deze huldiging ontvang Tonny een hartelijk applaus van alle aanwezigen.

Mede op verzoek van Tonny gaat Theo verder met de anderen jubilarissen. Twan Blok en Ben Derks worden gevraagd de jubilarissen op te halen. Dat doen zij graag en op een keurige en galante wijze nodigen zij Kitty en Hortense uit mee te gaan en begeleiden hen gearmd naar de stoelen die voor de twee jubilarissen gereed staan. Theo begint met de huldiging van Hortense. Na een korte opsomming van Hortense’s levenswandel memoreert Theo haar 40 jarig lidmaatschap als sopraan van KGK Orpheus. Een koor naar haar hart omdat daarin werken worden ingestudeerd en uitgevoerd die haar voorliefde voor de klassieke muziek onderstrepen. Dat Hortense betrokken is bij het koor blijkt ook uit haar jarenlange lidmaatschap  van de Muziekcommissie. Haar kennis van de muziek én haar kennis van het (oude en nieuwe) repertoire van Orpheus alsmede haar inzichten in wat gebruikelijk en wat mogelijk is maken haar tot een waardevol lid van deze commissie.  Ook Hortense ontvangt uit de handen voor de voorzitter een beeldje van kunstenaar Cremers alsmede de lidmaatschapsoorkonde van het KBZON en een prachtig boeket bloemen. Hortense ontvangt na deze huldiging een applaus van alle aanwezigen.

Tot slot richt voorzitter Theo zijn woorden tot jubilaris Kitty. Zij is, last but not least, 25 jaren lid van KGK Orpheus, eveneens als sopraan. Na haar vele reizen in het buitenland en na haar eerdere lidmaatschappen van andere koren heeft Kitty uiteindelijk haar plek binnen Orpheus gevonden. Het bestuur heeft bij de bespreking van de jubilarissen toch gemeend het consequente gedrag van Kitty te benoemen. Immers, Kitty heeft het gedurende haar lidmaatschap gepresteerd om bij elke repetitie consequent gemiddeld 7 minuten te laat te komen. Op deze constante kon je de klok gelijk zetten!! Omgerekend over die 25 jaren blijkt dat we met de huldiging van Kitty eigenlijk 53 weken te vroeg zijn. Gelukkig zijn niet de minuten maar de jaren bepalend voor haar huldiging. De voorzitter feliciteert Kitty van harte waarna hij haar een cadeaubon alsmede de lidmaatschapsoorkonde van de KBZON én een mooi boekt bloemen overhandigd. Ook Kitty valt na afloop van de huldiging een hartelijk applaus van alle aanwezigen ten deel.

Na de huldiging wordt de receptie geopend en feliciteren alle aanwezigen Hortense en Kitty met hun behaalde mijlpaal. Op uitdrukkelijk verzoek en vanwege de opkomende Coronabesmettingen worden de jubilarissen dit jaar niet gekust!

Aan het einde van de receptie verlaten Tonny en Sjaak de zaal en keren zij huiswaarts. Alle aanwezigen begeleiden dit vertrek met een applaus waarop Tonny als uiting van haar dank haar handen ophoog steekt.

In de zaal gaat de Caeciliaviering verder waarbij Theo aankondigde dat de gezamenlijke jubilarissen aan de aanwezigen een consumptie aanbieden. Het spreekgestoelte wordt vervolgens voor Wieger gereed gezet. Na aankondiging komt Wieger op en draagt zingend een parodie op Minister Zalm voor. Zijn tekst heeft hij gezet op de bekende herkenningsmelodie van Farce Majeure. De hele zaal zong het refrein mee, echter Wieger had de tekst daarvan enigszins aangepast. Na afloop kon Wieger een welgemeend applaus en positieve reacties in ontvangst nemen.

Na het optreden van Wieger werden in de zaal twee tafels gereed gezet en kondigde de voorzitter aan dat we beginnen met een nieuw onderdeel namelijk een Orpheus Quiz. Ben nam de microfoon van Theo over en gaf verdere uitleg over de Quiz. Twee teams, Team 1 en Team 2, strijden tegen elkaar voor het hoogst aantal punten. Elk team bestaat uit 5 vrijwilligers die hun antwoord pas mogen geven nadat ze dit met de bel kenbaar hebben gemaakt. Is het antwoord fout dan krijgt het andere team de kans alsnog het juiste antwoord te geven. Lukt ook hen dat niet dan heeft niemand een punt. Elk juist antwoord daarentegen levert voor het team één punt op.

De Quiz bevat vragen verdeeld over 5 onderdelen (Vereniging Orpheus, Muziekgeschiedenis, Tekstgeheugen, Solfège en Muziektheorie). Het scorebord werd in gereedheid gebracht en Anita zorgden ervoor dat de scores werden vastgelegd. Ben startte de Quiz met het stellen van de eerste vraag.

Al snel werd deze correct beantwoord door Team 1. Gaandeweg werd duidelijk dat beide teams met groot enthousiasme deel namen en poogden de hoofdprijs binnen te slepen. In Team 1 ging de gretigheid zover dat men te vaak antwoorden zonder dat ze eerst de bel hadden gebruikt. Ben moest als presentator toch streng zijn waarbij hij in die gevallen het punt doorschoof naar team 2. Na ongeveer drie kwartier waren alle vragen aan de orde geweest en viel het op dat beide teams toch veel juiste antwoorden konden geven. Uiteindelijk heeft Team 1 gewonnen. Als prijs kregen de leden van dit team een fles(je) wijn aangeboden. Maar ook Team 2 had voor hun inzet een prijs gewonnen. Elk lid van dit team kreeg een grote lollie aangeboden. Voor de leden van beiden teams geldt daarnaast natuurlijk de eeuwige roem die ze door hun deelname verworven hebben. Alle teamleden worden bedankt voor hun deelname en ook de overige aanwezigen worden bedankt o.a. voor het voorzeggen dat hier en daar met grote gretigheid werd gedaan.

Na dit geslaagd intermezzo werd de Caeciliaviering nog voortgezet met een gezellig samenzijn waarbij onderling over belangrijke en onbelangrijke koetjes en kalfjes werd gesproken. Hortense nam nog even de microfoon ter hand en bedankte namens alle jubilarissen de huldiging vandaag en de fijne dag. Ze gaf aan dat ze het bijzonder mooi vond dat we vandaag het lied Ohne Worte (uit haar lievelingssymfonie van Dvorak)  hebben gezongen.

Tussen 16.00 en 16.30 uur verlieten langzaamaan enkele aanwezige de zaal en rond 18.00 uur waren de meesten vertrokken.

KGK Orpheus kan  terugkijken op een geslaagd Caeciliafeest en met frisse moed gaan we werken aan onze volgende kooruitvoering: Kerstmisviering 2022.

Ben Derks

fijn je weer te zien