Nieuws bericht

Datum

Eerbetoon aan ons overleden Koorlid tenor Willem Vink

Een van onze meest trouwe zangers is ons ontvallen!

Via zijn kinderen kregen wij regelmatig informatie over het genezingsproces van Willem.

Wij hadden tot voor kort het idee dat het weliswaar moeizaam ging maar dat hij toch met kleine stapjes vooruit ging. Immers hij werd overgeplaatst van het revalidatiecentrum in Venray naar de Munt in Tegelen waar het bestuur van Orpheus van plan was hem daar te bezoeken. Koor en bestuur zijn bedroefd dat dit niet meer is gelukt.

Persoonlijk heb ik Willem leren kennen als een sterke persoonlijkheid een fijn mens die zei wat hij bedoelde en bedoelde wat hij zei! Een geweldig koorlid dat op 12 januari j.l.  50 jaar onafgebroken bij “zijn” Koninklijk Gemengd Koor Orpheus was!! Wat was hij trots op zijn koor dat hem zoveel mooie herinneringen heeft gebracht.

Hij was degene die iedere week opnieuw weer zorgde dat de stoelen van alle stemgroepen keurig netjes in het gelid stonden zodat de repetitie correct kon starten. Ook is Willem een groot aantal jaren door zijn tomeloos enthousiasme een grote inspirator geweest voor ons bestuur door zijn inbreng en vaak sprankelende ideeën!

Hij kon  bijzonder genieten van het zingen en van het samenzijn met zijn koorleden! Samen hebben we de “hieperdepieperdepiep” geïntroduceerd die volgde nadat ik elke maand de jarigen binnen het koor had aangekondigd. Die hieperdepieperdepiep zullen we koesteren mede ter nagedachtenis aan ons koorlid Willem Vink

Wij allen gaan hem bijzonder missen, een uniek mens is van ons koor heen gegaan!!!

Wij danken hem voor alles wat hij voor ons betekend heeft!

Blerick, 21 april 2022,

Namens Koninklijk Gemengd Koor Orpheus,

Theo van den Heuvel

voorzitter

fijn je weer te zien