Nieuws bericht

Datum

Geen repetities

De recente ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus zijn voor het bestuur van Orpheus aanleiding zich nader te beraden op de komende repetities.
Hoewel ons koor kleiner is dan 100 personen, is het wel een koor van ouderen die kwetsbaarder zijn voor risico zoals besmetting met het corona-virus.
Het bestuur heeft daarom besloten de repetities tot 7 april 2020 af te zeggen.

fijn je weer te zien