Nieuws bericht

Datum

Helaas….

Helaas zijn nog steeds de Corona maatregelen van kracht en is er vooralsnog geen zicht op het loslaten van de lockdown. In verband hiermee heeft het bestuur voor 2021 nog geen repetitierooster vastgesteld. Uiteraard hopen wij dat we dit zo spoedig mogelijk wel kunnen doen.

fijn je weer te zien