ons verhaal

Als je iets meer wilt weten over Orpheus-Venlo dan ben je hier op de juiste plaats.

1887 - 1939

Koninklijk Gemengd Koor Orpheus is opgericht in 1887 en was gedurende haar eerste 50 jaren van bestaan (1887-1937) een zeer levensvatbaar mannenkoor.

Het toenmalig gangbare repertoire van klassieke en religieuze werken werd met enthousiasme en in toenemende muzikale kwaliteit uitgevoerd.
In het jaar 1933 werd met de uitvoering van het Weinachtsoratorium van Müller een belangrijk hoogtepunt bereikt. Voor de uitvoering van dit werk werd het mannenkoor Orpheus uitgebreid met 60 zangeressen.
Deze muzikale expansie werd een jaar later herhaald bij de uitvoering van het Elisabeth-oratorium, wederom van Müller.
De uitvoering was een eclatant succes en werd een kogel door de kerk voor de status van het koor.

Het mannenkoor ging vanwege de fantastische muzikale mogelijkheden meer en meer samenwerken met dames en in 1937 werd in de ledenvergadering besloten om na het gouden jubileum verder te gaan als gemengd koor.
1940 - 2000

Vanaf 1940 raakte Nederland betrokken in WO-II en werd door de Duitse overheersers het culturele leven fors aan banden gelegd. Culturele instanties moesten zich aansluiten bij de Duitse Kulturkammer hetgeen praktisch gezien betekende dat iedere vorm van zangkunstbeoefening en vereniging werd verboden.
Het toenmalige bestuur van Orpheus weigerde hardnekkig en dook onder. In het geniep gingen de zangrepetities gewoon door en werd het honorarium van de dirigent doorbetaald.
Deze moedige daden tijdens de oorlogsjaren door zowel bestuur, dirigent als leden hadden tot gevolg dat in 1948 het predicaat Koninklijk werd verleend.

De jaren daarna groeide Koninklijk Gemengd Koor Orpheus uit tot een magistraal koor van vaak meer dan 150 zangers.
In de periode 1950 t/m 1970 voerde KGK Orpheus samen met het Mannenkoor Venlona jaarlijks een Kerstconcert uit, het ene jaar in Venlo, het andere in Blerick.
Vanaf 1971 tot 2000 werden regelmatig Kerstconcerten uitgevoerd met het Blericks Mannenkoor en Harmonie St. Caecilia. Al deze concerten werden steeds goed door het publiek bezocht én gewaardeerd.

KGK Orpheus voerde naast puur religieuze werken ook werken uit afkomstig van grote oratoria en opera’s. Met groot succes werden de afgelopen 30 jaar o.a. uitvoeringen gepresenteerd van de Carmina Burana van Orff, de Elias van Mendelssohn, het Gloria van Poulenc, het Requiem van Verdi, het Te Deum van Charpentier en de Jahreszeiten van Haydn.

2001 - heden

Gedurende de lange periode van bestaan heeft KGK Orpheus veel leden zien komen en uiteraard ook zien gaan. Niettemin is er nog steeds sprake van langdurige lidmaatschappen. Hierdoor viert ons koor jaarlijks meerdere jubilea van leden waarmee hun trouw aan Orpheus wordt onderstreept. Momenteel telt ons koor 65 actief zingende leden en is na een aantal jaren van verminderde belangstelling voor koorzang weer sprake van een opgaande trend.

Vanaf 2010 is de artistieke leiding van het koor in handen van de heer Martin Hermans die in samenwerking met bestuur en muziekcommissie modernisering van het repertoire heeft doorgevoerd. Het aangepaste repertoire is aantrekkelijker en past inmiddels beter dan het klassieke vroegere genre, uitstekend bij ons koor.

Hoewel zingen de centrale activiteit van ons koor is, vormen ook sociale activiteiten een bindende factor. Onze jaarlijkse Cecilia viering, onze jaarlijks afsluiting van het koorjaar, de nieuwjaarsviering en de nazit na repetities worden door onze leden zeer gewaardeerd en vormen een welkome afwisseling met de diverse binnen- en buitenlandse concerten waaraan we deelnemen of zelf organiseren.

Als een van de oudste verenigingen in de regio is KGK Orpheus een gezond “oudje” met een prima balans tussen enerzijds hard werken en anderzijds gezellig ontspannen. Vanuit die balans heeft KGK Orpheus veel vertrouwen in de toekomst.

Onze waarden

Koninklijk Gemengd Koor Orpheus erkend in haar bestaan en in haar activiteiten de waarde van zingen als verbindende factor tussen haar leden onderling en in samenhang met de gemeenschap waarin ze staat. Zang brengt, waar ook ter wereld, mensen bij elkaar om te genieten van de mooie klanken die de menselijke stem voort kan brengen.

Wij zijn er van overtuigd dat muziek in zowel passieve als actieve zin mede richting kan geven aan een waardevol en zinvol bestaan van mensen.

Als organisatie staat Koninklijk Gemengd Koor Orpheus voor gelijkheid, vrijheid, vriendschap, tolerantie en solidariteit op basis waarvan een vreedzaam samenspel wordt nagestreefd binnen en buiten het koor.

fijn je weer te zien