Nieuws bericht

Datum

KBZON Nieuwsbrief september 2021
Samen zingen, het leukste wat er is
Deze maand is het prachtige, speciaal gecomponeerde lied van Jetse Bremer en Ivo de Wijs ‘Blij om je te horen’ voor veel koren helemaal van toepassing: ‘Lang heb ik geleefd met een gemis, samen zingen is het leukste wat er is’.

Als dirigent merk ik het zelf met mijn koren. Het is heerlijk en ontroerend elkaar weer te zien en samen te zingen. En vanaf 25 september vervalt ook voor het samen zingen de 1,5 meter afstandsregel. Tegelijk zijn er nog aarzelingen en vragen. Laten we echt de 1,5 meter los? Hoe zit het met vaccinaties? De vragen komen ook bij de KBZON binnen. Het ene koor en koorlid voelt meer vertrouwen dan het andere, en dat is begrijpelijk en menselijk. Juist als je zorgen hebt, kun je behoefte hebben aan duidelijke regels wat wel en niet kan of mag. Maar die worden vanuit de overheid niet echt gegeven en kunnen we ook vanuit de koorsector niet geven.

Het belangrijkste is om met elkaar in gesprek te gaan, elkaars behoeften te horen en te respecteren en proberen de beste vorm te vinden die bij jouw koor past. Wellicht helpt het om je te realiseren en te voelen dat we in het weer opstarten gedreven worden door de ambitie en vreugde om weer samen te zingen. Tips over weer opstarten vind je hier. Veel zingplezier gewenst!

Piet Roorda, Voorzitter KBZON
KBZON actueel
Contact met koren verandert
De Nederlandse koorwereld is continu in ontwikkeling. De uitdagingen en vragen van koren veranderen, en ook de manieren waarop koren daarin ondersteuning zoeken. Dat vraagt van een koororganisatie als KBZON om in beweging te blijven, en aan te sluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en het korenveld. KBZON heeft daarom nieuwe vormen van ondersteuning en uitwisseling ontwikkeld, naast de al bestaande. We geven graag een overzicht hoe we in de komende periode het contact en de uitwisseling met de bij ons aangesloten koren willen vormgeven:

1. Periodieke workshops en webinars
Met regelmaat organiseren we workshops, webinars en andere thematische bijeenkomsten waar we onze leden ontmoeten en informatie kunnen delen, maar ook vragen van koren kunnen ophalen en beantwoorden. Op de website en in de Nieuwsbrieven worden deze activiteiten aangekondigd.

2. Bureau KBZON als vraagbaak
Koren kunnen – telefonisch of per email – met al hun vragen terecht bij het KBZON bureau. We beantwoorden deze vragen zo veel mogelijk zelf, of verwijzen in meer specifieke gevallen door.

3. Online Koorcafé
Vanaf medio september organiseert KBZON eens per 6 à 8 weken, in nauwe samenwerking met Stichting Maestro, het online Koorcafé. Een laagdrempelige mogelijkheid voor koorbestuurders om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Zo nu en dan wordt ook een speciale gast uitgenodigd. Het eerstvolgende Koorcafé zal zijn op 10 november (zie ook verderop in deze Nieuwsbrief).

4. Denktank
Tweemaal per jaar organiseert KBZON een denktank, waar koorbestuurders die dat willen gelegenheid krijgen om in een informele setting te bespreken wat nodig is voor koren en voor de sector als geheel.

5. Sparring partners
KBZON houdt ervaren koorbestuurders en artistiek leiders beschikbaar voor koorbesturen die behoefte hebben om te sparren over brede of specifieke koorzaken.


Afscheid van onze consuls
In de afgelopen decennia speelden de KBZON-consuls een belangrijke rol als contactpersoon tussen de koren en de KBZON. In de praktijk merken we de laatste jaren dat consuls steeds minder met vragen worden benaderd. Koren nemen rechtstreeks contact op met het KBZON-bureau, en vinden zelf (vaak online) het antwoord op praktische vragen. We nemen daarom afscheid van deze bijzondere vorm van contact met de koren. De expertise, de inzet en het meedenken van de huidige consuls hebben voor KBZON grote waarde gehad, ook in de afgelopen coronaperiode. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. Op 11 oktober nemen we afscheid van deze bijzondere vrijwilligers in hun huidige rol.


Download ‘Blij om je te horen’
Nu de koorwereld weer opstart, biedt KBZON graag iets extra’s om koren te ondersteunen en inspireren, en om te vieren dat we eindelijk weer samen kunnen zingen. Daarom hebben we componist/arrangeur Jetse Bremer (foto) gevraagd om een toegankelijk en voor diverse soorten koren aansprekend lied te maken, op een door Ivo de Wijs speciaal geschreven tekst.

Van dit nieuwe lied ‘Blij om je te horen’ zijn vijf arrangementen gemaakt: voor jeugdkoor, vrouwenkoor, mannenkoor, gemengd koor SAB en SATB, allemaal met pianobegeleiding. KBZON stelt de partituren en bijbehorende oefenfiles gratis ter beschikking aan àlle koren in Nederland, als download via www.kbzon.nl.

Bijzonder trots zijn we dat het Nederlands Kamerkoor een inspirerende opname van het lied wilde maken! Ook deze is te beluisteren via de website van KBZON. Bovendien verzorgt Jetse Bremer zelf een live workshop voor koorzangers en dirigenten, waarbij hij het lied zal instuderen en afwerken. Kijk hier voor meer informatie.


Volg de informatiebijeenkomst ‘Slim leden werven’
Veel koren hebben in de corona-periode hun ledental zien teruglopen. Mede daarom organiseert KBZON de compacte cursus ‘Samen slim deelnemers werven’, waarin je een frisse kijk, nieuwe impulsen en direct uitvoerbare ideeën krijgt aangereikt over wervingsbeleid en wervingsactiviteiten voor je koor. Op zaterdagochtend 9 oktober vindt een gratis online introductiebijeenkomst plaats, waarin cursusleiders Nico de Voogt en Mat Teuwen je informeren over inhoud en werkwijze. Pas na deelname aan deze introductie besluit je of je wilt deelnemen aan de overige lessen van de cursus. Klik hier voor meer informatie of aanmelden.


Bezoek het KBZON Koorcafé
In samenwerking met Stichting Maestro organiseert KBZON iedere 6 à 8 weken het online Koorcafé. Zo bieden we aan koorbesturen gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen en tips uit te wisselen, of vragen te stellen aan KBZON en Maestro. Regelmatig is er een speciale gast, die met de deelnemers in gesprek gaat rond een actueel koorzang-onderwerp. Het eerste Koorcafé was op 22 september, met als speciale gast Marleen van Os, zangeres bij Wishful Singing. Het volgende Koorcafé zal zijn op woensdagavond 10 november (aanvang 19.30 uur). Deelname is gratis, aanmelden kan hier.


Buma bijdrage 2021
Nu de koren in Nederland geleidelijk weer opstarten, heeft ook Buma de verschuldigde bijdrage voor 2021 definitief vastgesteld. Concreet betekent dit voor alle koren die via hun bond lid zijn van Koornetwerk een reductie van 50% op het normale tarief. De voor 2021 teveel betaalde Bumabijdrage zal door KBZON worden verrekend met de verschuldigde contributie over 2022.


Korting op Webinars Huismuziek voor KBZON-leden
Huismuziek heeft een ruim aanbod van interessante webinars (online workshops) voor koorzangers. Je kunt live meedoen of terugkijken. Huismuziek biedt aan leden van KBZON een aantrekkelijke korting op deelname aan deze webinars! Kijk hier voor de nieuwe reeks webinars vanaf september. Deelname kost € 5. Wil je zowel deelnemen als terugkijken? Dan betaal je € 10. Stuur na je aanmelding een mail naar info@huismuziek.nl, zodat Huismeuziek je kan noteren als KBZON-lid. Ook is het nog mogelijk om eerdere webinars terug te kijken:

Introductie MuseScore – Robert de Bree
MuseScore voor gevorderden – Robert de Bree
Maat, ritme & melodie (deel 1 & 2) – Peter van Aerts
Gebruik van digitale bladmuziek tijdens het musiceren – Tara Kumar
Verre verten, koormuziek van Pēteris Vasks – Fokko Oldenhuis
Zingen met een loopstation – Rohan Poldervaart
Muziektheater – Bauwien van der Meer

Kosten € 5 per webinar. Stuur een mail naar info@huismuziek.nl met de titel van het webinar en je ontvangt een betaalverzoek. Na ontvangst van je betaling ontvang je de link naar het webinar, die twee weken geldig blijft.
 
Korte berichten
Verenigingsmonitor 2021
Met de VerenigingsMonitor onderzoekt LKCA elke drie jaar de belangrijkste trends en thema’s binnen de verenigingen voor (amateur)kunstbeoefening. De eerste editie vond in 2018 plaats, en recent is een publicatie verschenen met de landelijke resultaten van 2021. Deze keer stond de monitor mede in het teken van de gevolgen van de coronapandemie. Klik hier voor meer informatie, en bekijk ook een kort interview specifiek over de koorsector.

Perspectiefbudget Brabantse makers en amateurkunstverenigingen
De culturele sector heeft lange tijd op de handen moeten zitten, maar nu ontstaat er weer perspectief op de heropleving van het culturele leven. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben daarom een perspectiefbudget beschikbaar gesteld om makers èn amateurkunstverenigingen te stimuleren nieuw aanbod te ontwikkelen.
Van 20 september t/m 15 oktober 2021 kun je een plan indienen bij Kunstloc Brabant om aanspraak te maken op dit budget. Kijk hier voor info.

100e ZINGmagazine
In juli verscheen de 100e editie van Zing Magazine: een voor de gelegenheid extra dik nummer met 100 pagina’s. Je vindt er een dubbelinterview in met Francis van Broekhuizen en de Franse – in Nederland woonachtige – chansonnier Philippe Elan; een terugblik op de 100 covers en alle hoofdredacteuren die voor Zing Magazine aan het werk waren. Ook KBZON-directeur Ramon van den Boom komt aan het woord. We feliciteren de makers van ZINGmagazine van harte met deze mijlpaal. En voor wie het misschien nog niet wist: KBZON-leden lezen ZINGmagazine met korting!

World Choir Games in Vlaanderen
Eindelijk gaat het gebeuren: van 30 oktober t/m 7 november zijn de World Choir Games in Vlaanderen. Op deze ‘Olympische Spelen voor koren’ kunnen niet alleen koorzangers hun hart ophalen, maar ook muziekliefhebbers in de brede zin van het woord. Naast de koorcompetities worden namelijk ook tal van andere activiteiten georganiseerd waarbij iedereen welkom is, zoals workshops, concerten en muzikale wandelingen. Bekijk de promotievideo of kijk hier voor de laatste informatie.

Dido en Aeneas
Music Stages presenteert Dido en Aeneas: een nieuwe productie van één van de mooiste barokopera’s aller tijden. Met het Nationaal Jeugdkoor en makers van nu creëert Music Stages een eigentijdse opera die niet alleen muziekliefhebbers maar ook een nieuwe generatie publiek zal boeien. Nog live te zien in Zutphen (1 oktober), Veere (2 oktober) en Utrecht (3 oktober). Kijk hier voor meer informatie & tickets.
Voorzitter aan het Woord

15 jaar geleden startte een aantal vrienden in Breda het kamerkoor Cappella Ex Occasione. Daarmee wilden ze concerten van hoog niveau geven. In de praktijk werden dat jaarlijks twee concerten. Na 10 jaar werd het goedwillende clubje omgevormd tot een gestroomlijnde vereniging.  Lees HIER verder, met onder andere: -Van kwetsbare club naar krachtige vereniging
-Bij CEO staat zingen op niveau bovenaan
-Dirigent speurt naar pareltjes
-Optredens zijn verrijkende ervaring

fijn je weer te zien