Koorsamenstelling

maak kennis met de dirigent
van het koor

Sinds 1 september 2010 is de heer Martin Hermans aangesteld als vaste dirigent van ons koor.

hoe is de samenstelling
van het koor

Totaal aantal leden: [user_count ]

Het koor bestaat uit 54 dames en 23 heren.

De stemmen zijn als volgt verdeeld:

24 – Alten
16 – Bassen
26 – Sopranen
10 – Tenoren

Enkele comissies
ondersteunen het koor

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bereidt in samenwerking met het bestuur grotere activiteiten voor zoals de jaarlijkse koorafsluiting, Ceciliafeest e.d. en geeft daar uitvoering aan. Tevens onderhoud ze contacten met bijv. sponsoren.

Muziekcommissie

De Muziekcommissie doet in samenwerking met de dirigent aan repertoirevorming en organiseert in samenwerking met het bestuur bijv. concertuitvoeringen. Tevens beheert de muziekcommissie het muziekarchief.

fijn je weer te zien