Nieuws bericht

Datum

Ledenbulletin 46

Dames, heren leden van KGK Orpheus. Graag uw aandacht voor een aantal mededelingen:

Betreffende optreden in Sevenum op zondag 14 april 2019.
Zaterdag 13 april Extra Repetitie in `t Raodhoes van 11.00 tot 12.30 uur.
Zondag 14 april Concert in Sevenum. Aanvang 11.00 uur.
Locatie: De Wingerd Maasbreseweg 2 5975 BN Sevenum. Aanwezig zijn: 10.30 uur in Concertkleding.
Programma:
D 32 Oh, what a beautiful mornin.
D 73 The Lark in the Clear Air D 38
Rosen aus dem Süden (deel 2)
E 20 Komm, holder Lenz. (Jahreszeiten)
D 65 Les Champs-Elysees)
D 83 The way old friends do.
D 79 Heart of my Heart

Alleen de nummers die we zingen in de zwarte map.

Betreffende de concertreis naar Limburg a/d Lahn op 13 en 14 juli 2019 de volgende mededelingen:
Voor wat betreft de financiën van deze concertreis melden wij het volgende:
De eigen bijdrage voor de reis bedraagt € 150,– per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken middels een aanbetaling van € 75,– die voor 1 mei en een restbetaling van € 75,– die uiterlijk 1 juni 2019 moet worden voldaan.
U kunt ook kiezen de hele reissom van € 150,– voor 1 juni over maken op Bankrekeningnummer NL16ABNA0461965100 t.n.v. KGK Orpheus.
Aanbetalingen kunnen helaas niet worden gerestitueerd i.v.m. verplichtingen aan Touringcarbedrijf Ghielen.
Voor reis en annuleringsverzekering dient u zelf te zorgen.
De meerkosten voor een eenpersoonskamer, voor zover beschikbaar,bedraagt € 36,– deze zijn uiteraard voor eigen rekening.
Dit dient u zo snel mogelijk door te geven aan Willemien of Anita.
Op zaterdag 13 juli zingen wij om 17.30 de H.Mis in de St. Sebastiaankerk (Stadtkirche.)
Op zondag 14 juli geven wij van 11.30 tot 12.00 uur een klein concert in de Dom van Limburg a/d Lahn.
Dit betreffende de reis verdere mededelingen volgen uiteraard nog.

Rest ons nog te vermelden dat de Caeciliaviering dit jaar op Zondag 10 nov. 2019 is. Met vriendelijke groet. Het bestuur.

fijn je weer te zien