Nieuws bericht

Datum

Ledenbulletin 49

Dames, heren leden van KGK Orpheus.
Graag uw aandacht voor een aantal mededelingen:

Concert zondag 15 dec. 2019 en 5 januari 2020 in de Familiekerk in Venlo.


Concert: Zondag 15 december 2019 om 11.30 uur.
Locatie: Raodhoes Blerick.
Aanwezig zijn: 10.30 uur in ons Repetitielokaal Zaal 2-3
Kleding: Concertkleding.
Voor het concert en in de pauze bij elkaar blijven in Zaal 2-3
Consumpties voor eigen rekening. Betalen met fiches v.h.Raodhoes.

Programma:
Los blaadje Stille Nacht
B 55 Kersleedje
B 08 O Mary, dont you weep
D 38 Rosen aus dem Süden Los blaadje Geneet van ‘t laeve
A 65 Frieden
B 54 Stil ‘t kiendje sluuep (samen met Linda)
D 82- A Kamers vol zonlicht (samen met Linda)
B 56-2 Cantique de Noël (samen met Harmonie)
B 28 Joy to the World (samen met Harmonie)

Concert: Zondag 5 januari 2020
Opluisteren H. Mis in de Familiekerk in Venlo.
H. Mis begint om 11.00 uur.
Aanwezig zijn om 10.00 uur.
Kleding: Word nog bekend gemaakt.

Programma:
E 04 Mis van Hummel
E10 Ave Verum (Jenkins)
A 65 Frieden
B 08 O Mary, dont you weep
D 74 Song of Piece
E 28 Cantique de Jean Racine


De eerste repetitie van het nieuwe jaar op dinsdag 7 januari 2020.

Dirigent, beschermheer en bestuur wensen iedereen een Zalig kerstfeest en een
voorspoedig maar vooral gezond 2020.


Met vriendelijke groet.
Het bestuur.

fijn je weer te zien