Nieuws bericht

Datum

Als pleister op de wonde

Het dagelijks bestuur heeft vandaag in vergadering besloten dat er, gelet op de nog steeds geldende lockdown, vooralsnog geen kooractiviteiten kunnen plaatsvinden.

In een brief (zie pagina Uit het bestuur)heeft het bestuur de leden hiervan op de hoogte gesteld.
Om leden toch met elkaar in contact te brengen heeft het bestuur in die brief voor elk lid een tegoedbon aangeboden waarmee zij alleen, of in een eigen georganiseerd (klein) groepje in het Roadhoes een kop koffie of thee met gebak kunnen nemen.

fijn je weer te zien