Nieuws bericht

Datum

Programma Paasmis 16-04-2022

Paaswake 16 april 2022, aanvang 21.00 uur  de st. Antoniuskerk te Blerick

Aanwezig zijn in de kerk:    20.15 uur

Inzingen in de kerk:             20.30 uur

Kleding:                                Officiële concertkleding

Dirigent:                               Martin Hermans

Organist:                              Joop Kranen

Paaswake

Ontsteken van het paasvuur

Na Processie:                           Volkszang             Paas Jubelzang (blaadje)

Na eerste lezing:                     Tussenzang:          A 64 Ecce Panis

Na tweede lezing:                   Tussenzang:          A 62 Locus iste

Eerste gebed Priester

Na tweede gebed priester:    Gloria                   E 62 Mis van Gounod

Na gebed en epistel priester:   Refrein                Alleluja (Orgelspel Joop)

Evangelie

Zegening van het Doopwater + Hernieuwing v.d. Doopbelofte.

Heilige Mis: Dienst van de Eucharistie

Offerandelied                                                                   E 10   Ave Verum

Sanctus                                                                             E 62   Mis van Gounod

Agnus Dei                                                                         E 62   Mis van Gounod

Tijdens Communie:                                                          D 74   Song of Peace

Slotlied                                                                              A 65   Frieden.

fijn je weer te zien