Nieuws bericht

Datum

Repetitie Journaal

Voorzitter Theo verwelkomt allen en heeft de volgende mededelingen:

Dinsdag 17 september a.s., volgende week dus, zal onze fotograaf Marcel Delvaux om 19.15 uur aanwezig zijn om het smoelenboek te completeren.
Door de grote toestroom van nieuwe koorleden moet dit boek hoognodig aangepast worden! Dus allen waarvan nog geen foto in het smoelenboek aanwezig is graag tijdig in het Roadhoes aanwezig zijn voor het maken van de foto.

De jaarlijkse Caecilia viering wordt dit jaar gehouden op zondag 10 november hier in het Raodhoes!

We hebben na het zingen van de Hoogmis in de Antoniuskerk de hele dag de beschikking over deze ruimte die we gaan omtoveren tot een gezellige feestzaal.
Koorleden met ideeën hiervoor kunnen zich al melden bij Willemien of een ander bestuurslid.

Naast het concert in kerstsfeer dat wij op 8 december hier in het Raodhoes geven samen met Harmonie St. Caecilia en een optreden samen met en als soliste Linda Zijlmans, verleent Orpheus een week later, dus op 15 december, medewerking aan een besloten maatschappelijk concert voor een 50 tal bewoners van de Zorgwoningen aan de Ruijsstraat, met een 30 tal vrijwilligers.
Het Orpheus bestuur heeft aangeboden dat wij die dag een 20 tal vrijwilligers zullen leveren die de rolstoelers van de Ruijsstraat naar het Raodhoes zullen begeleiden. Koorleden die zich als vrijwilligers willen aanmelden kunnen dit doen bij Willemien of Pieter.

Tot slot laat Theo de jarigen van deze maand de revu passeren. Na een uitgebreid hiep-hiep-hoera kan de repetitie beginnen.

fijn je weer te zien