Nieuws bericht

Datum

Repetitie

De voorzitter geeft aan dat zo spoedig mogelijk deze week het programma voor de concertreis naar Limburg a/d Lahn wordt doorgegeven.

De Muziekcommissie zal vanavond in de pauze ook vaststellen in welke volgorde we de muzieknummers in de Dom ten gehore zullen brengen.

Verder wordt iedereen eraan herinnert dat de repetitie op 9 juli a.s. in de zaal van Zalzershof zal plaatsvinden.
Dit is tevens de laatste repetitie van dit koorseizoen.
De eerste repetitie na de vakantie is op dinsdag 27 augustus. Zie hiertoe ook de kooragenda.

Op de tafel ligt een kaartje t.b.v. Nelly Verheijen. De leden kunnen deze kaart voorzien van hun naam en een korte boodschap ter beterschap van Nelly.

Tot slot worden de jarigen in deze maand genoemd waarvoor een lang-zullen-ze-leven wordt aangeheven.
Zie ook de verjaardagskalender op de website.

fijn je weer te zien