Nieuws bericht

Datum

Repetitie

Theo heeft van Marie-Louise een brief ontvangen waarin ze meldt dat haar heupoperatie goed is gegaan en dat haar toestand inmiddels eveneens goed is.
Echter herstel zal toch meer tijd nodig hebben waardoor ze de concertreis naar Limburg aan de Lahn moet laten vervallen.

Voor de Krönungmesse van Mozart door het koor uit Brunssum zijn inmiddels bij Theo 4 aanmeldingen voor gastzanger binnengekomen. Mensen die nog mee willen doen kunnen zich nog altijd bij Theo aanmelden. Voorwaarden is wel dat men deze mis kent.

Onze repetitie op 9 juli a.s. kan niet in het Raodhoes doorgaan vanwege diplomafeestjes. Deze dag wijken wij uit naar zaal Zalzershof in Blerick.

Tot slot wordt vandaag een korte ledenvergadering gehouden waarin Ben Derks als bestuurslid verkozen wordt.

fijn je weer te zien