Nieuws bericht

Datum

Repetitie

De voorzitter is weer terug van vakantie en houdt zijn traditioneel praatje voor de repetitie.

Van Koninklijk Gemengd Koor Cantate uit Brunssum heeft Orpheus een brief ontvangen. Hierin worden gastzangers gevraagd voor hun uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart in oktober 2020.
Als leden van Orpheus hierin zijn geïnteresseerd en mee willen doen kunnen ze zich bij Theo melden.

Voorts geeft Theo aan dat er een uitbreiding van het dagelijks bestuur is in de persoon van Ben Derks. Hij zal zich bezig gaan houden met communicatie en meedoen aan de organisatie van activiteiten van Orpheus.

Volgende week zal een korte ledenvergadering worden gehouden met een agendapunt:
Nieuw bestuurslid Ben Derks!

Wil Meulenkamp, wiens vrouw recent is overleden en de vorige week woensdag is begraven, krijgt het woord. Hij memoreert zijn vrouw, ook als voormalig lid van Orpheus en dankt de vele leden van Orpheus voor hun aanwezigheid bij het afscheid in de kerk, voor de condoleancekaart van het koor en voor de persoonlijk aandacht die hij van meerdere leden heeft mogen ontvangen.

Marie-Louise van Rooij is inmiddels aan haar heup geopereerd en haar herstel gaat goed. Een beterschapskaart ligt op tafel en kan eenieder ondertekenen.

fijn je weer te zien