Nieuws bericht

Datum

Repetitie 29 maart 2022

Met een groots gebaar heet Theo ons op deze repetitieavond wederom van harte welkom. Hij leidt zijn mededelingen in met de opmerking dat er, zoals zo vaak, sprake is van goede tijden én van minder goede tijden. In elk geval is een goed bericht dat het nieuwe lid Leonie Merckx vanavond opnieuw aanwezig is hetgeen voor ons een teken is dat ons koor haar goed bevalt.  Ook goed nieuws is dat vanavond meerdere leden sinds langere tijd weer aanwezig zijn. Het doet ons vreugd dat vanavond Trees Stolzenbach, Frans Wijnen, Mart van Gameren en Ine Frencken  weer in de repetitie aanwezig  zijn. Bovendien zijn Trees Stolzenbach én Ellen Borsboom afgelopen week jarig geweest, waarvoor onze hartelijk felicitaties.

Minder goed nieuws is het bericht dat Tonnie en Sjaak Janssen afscheid van het koor hebben genomen. De gezondheidstoestand van Tonnie gaat achteruit en Sjaak moet haar als mantelzorger ondersteunen. Het bijwonen van repetities en uitvoeringen is gezien de conditie van Tonnie niet meer mogelijk en ze hebben daarom het koorlidmaatschap opgezegd. Helaas is Tonnie vanmiddag in het ziekenhuis opgenomen. We wensen haar en Sjaak heel veel sterkte toe.

Voor Tiny Janssen, die aan huis is gekluisterd vanwege enkele gebroken ribben ligt een wenskaart gereed. Het verzoek is om deze mede te ondertekenen zodat we ze naar haar toe kunnen sturen.

Hoewel het aantal aanwezige koorleden vanavond weer groter is als de vorige week zijn er toch nog een aantal koorleden niet aanwezig ondanks dat de Corona-maatregelen zijn opgeheven.  Het bestuur vraagt aan de leden om elkaar weer enthousiast te maken om toch naar de repetitie te komen. Dit is ook van belang voor de Paasmis die we in de Antoniuskerk gaan opluisteren. Hoe meer leden aanwezig zijn hoe voller het koor gaat klinken!

Met deze mededelingen geeft Theo het woord aan onze dirigent Martin.

Martin geeft aan dat de programma-volgorde voor onze opluistering van de Paasmis nog volgt. Het is belangrijk dat iedereen dan alleen deze liederen in de juiste volgorde in de map heeft. Dat voorkomt in elk geval te veel geblader en gezoek tijdens de mis.

Na de stemoefeningen, waarbij ditmaal ook het crescendo- en decrescendo zingen speciale aandacht krijgt wordt eerst gestart met het doornemen van de liederen die voor de aanstaande paasmis zijn geprogrammeerd. Dit verloopt, met enkele extra aanwijzingen en correcties, uitstekend. Vervolgens wordt aandacht besteed aan nummers zoals het Stemmenorkest, Amigos Para Siempre en Cantique de Jean Racine.

Met een brede lach beëindigd Martin de repetitie en iedereen gaat met een voldaan gevoel huiswaarts of voor een nazit naar de brasserie.

fijn je weer te zien