Nieuws bericht

Datum

Repetitie Journaal

De repetitie vond uiteindelijk plaats in de trouwzaal van het Raodhoes.
Dit was overigens nog onzeker en we hebben op het punt gestaan de repetitie af te zeggen.
Niettemin is ze doorgegaan, zij het niet verkleed.

fijn je weer te zien