Nieuws bericht

Datum

Repetitie Journaal

Iedereen weer hartelijk welkom op deze repetitieavond.
Speciaal welkom voor Pierre Penders die de bassen in ons koor komt versterken.

Desgevraagd stelt Wil Meulenkamp zich reserve-kandidaat voor de Kascommissie.

In verband met ons Adventsconcert is het nodig een extra repetitie in te lassen.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 23 november a.s.van 11.00 tot 13.00 uur in zaal Zalzerhof te Hout-Blerick.
Op de tafel liggen vanavond flyers voor het Adventsconcert. Gevraagd wordt om deze flyers mee te nemen en te verspreiden op locaties waar veel publiek komt zoals in supermarkten etc. Mensen die het Adventsconcert willen bijwonen moeten een gering entree van 7,50 euro betalen.

Theo vraagt nog indringend aandacht voor de gang van zaken tijdens onze repetities.
Het is vaak zeer rumoerig en maakt het voor de dirigent lastig om goed zijn werk te doen.
Verzoek aan de leden minder rumoerig te zijn en de aandacht bij de dirigent te houden.

Martin deelt verder nog mede dat we nog maar een normale repetitie hebben. De overige repetities zijn in samenwerking met de organist Theo Hes, de Harmonie en met Linda Zijlmans.
Hij vraagt allen om tijdens de komende repetities aanwezig te zijn.

fijn je weer te zien