Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 02 november 2021

Voorzitter Theo begroet allen en heet iedereen van harte welkom op deze repetitieavond.

Hij loopt even voor de muziek uit en bedankt iedereen hartelijk voor de vele kadootjes, felicitaties en soms hartverwarmende teksten die tijdens het Caeciliafeest aan zijn persoon zijn gericht of anderszins zijn verwoord. Dit, en dat geldt ook voor de andere jubilarissen heeft er voor gezorgd dat hij met zijn familie een onvergetelijke dag hebben gehad. Het heeft hem er in ieder geval zeker van overtuigd dat hij tot en met de volgende jaarvergadering voorzitter van KGK Orpheus zal blijven.

Theo geeft vervolgens aan dat hij een uurtje geleden gesproken heeft met Riet Rijs, echtgenote van onze nestor Ernest Rijs. Zij bedankte ons voor de Dag met een Gouden Randje, een dag die ze na enkele jaren weer eens bij hun Orpheus hebben mogen meemaken. Uit dankbaarheid en vanwege:

  • de 95e verjaardag van Ernest;
  • zijn 75 jarig koorlidmaatschap;
  • hun 60 jarig huwelijksjaar ( leerden elkaar kennen bij Orpheus!!)

bieden zij het koor een drankje aan.

Theo deelt verder mede dat we vanaf de start van de repetities dit jaar in augustus als aanvangstijd 19.30 uur hebben aangehouden. Bestuur en dirigent vragen zich af of we deze aanvangstijd kunnen voortzetten of dat we weer terug moeten gaan naar de oude aanvangstijd van 20.00 uur.
Uit het koor komt hierop de vraag wat dan de eindtijd van de repetities wordt. Gekozen kan worden uit 22.00 uur of 22.30 uur. Bij handopsteken wordt duidelijk dat de grote meerderheid kiest voor een eindtijd van 22.00 uur. Aldus wordt besloten dat de repetitieavond als volgt begint en eindigt:

Aanvang repetitie:    19.30 uur

Einde repetitie:          22.00 uur

Deze nieuwe aanvangs- en eindtijd gaat in op dinsdag 9 november 2021.

Voorts deelt Theo mede dat er in de bestuursvergadering van vrijdag j.l., uit het aansluitende overleg met Martin en ook vanuit koorleden ongenoegen is geuit over de gang van zaken tijdens de repetities. Met name wordt er te veel gepraat tijdens de repetitie en dat geldt voor alle stemgroepen. Bestuur en dirigent zijn van mening dat er serieuzer met de repetitietijd moet worden omgegaan. Wat de reden van de onrust ook is, we kunnen niet tolereren dat er zoveel repetitietijd verloren gaat. Als koorleden kritiek hebben op het functioneren van het bestuur neem dan contact op met de voorzitter of met overige bestuursleden. Is er kritiek over de wijze van instuderen of een ander muzikaal item neem dan contact op met onze dirigent Martin. Ga hoe dan ook je kritiek of opmerkingen niet bespreken met je buurman of buurvrouw tijdens de repetitie. Het bestuur heeft Martin geadviseerd om de repetitie te staken bij geklets en gepraat onder de repetitie.

Tot slot nog een leuke mededeling: Bij aanvang van de repetitie zal Carla een ‘snuupke’ aan iedereen overhandigen ter gelegenheid van de verjaardag van Willem Vink en Theo.

Na de mededelingen van Theo vraagt Frans Wijnen even het woord. Hij geeft aan dat we in de toekomst toch moeten proberen deze zaal te blijven gebruiken als repetitiezaal. De akoestiek hiervan is vele malen beter dan de grote zaal waar we naar moesten uitwijken toen een politieke partij onze zaal gebruikte.

Verder merkt hij op dat hem de vaccinatiecontrole in het Raodhoes tegenvalt. Hij is nog nooit gecontroleerd en vreest hetzelfde bij anderen bezoekers. Dit vormt, zeker in de opnieuw oplopende besmettingen een risico. Vanwege zijn werkzaamheden (docent bij den Hulster) loopt hij ook daar grote besmettingsrisico’s. Hij zal de komende tijd niet naar de repetitie komen vooral ook ter bescherming van de koorleden.  De aanwezige koorleden zijn het op dit punt volledig met Frans eens. Het bestuur zal het Raodhoes gaan wijzen op hun controleplicht.

Martin wijst vervolgens ook op de noodzaak tot vaccinatiecontrole en dat we allemaal de regels moeten naleven. Ook hij heeft in het thuisfront te maken met besmettingsgevoeligheid en moet dus ook zelf oppassen niet besmet te raken. Verder beaamt hij de opmerkingen van Theo om meer rust en aandacht tijdens de repetitie en stelt vervolgens voor om in de toekomst de pauze-consumpties op een andere manier aan de bar door te geven. Vervolgens start hij de repetitie op.

Vlak voor de pauze krijgt Wil Meulenkamp nog even het woord. Hij bedankt het bestuur en koorleden mede namens alle jubilarissen voor de prachtig feestdag die ze hebben beleefd. Mooi gezongen tijdens de H. Mis, mooie jubileumtoespraken, mooi gedekte tafels en een heerlijke lunch. Het is een onvergetelijke dag geworden. Als dank hiervoor en de vele felicitaties zullen de jubilarissen de volgende week tijdens de pauze de koorleden een drankje aanbieden. Met een luid applaus van het koor starten we de pauze waarna de repetitie weer wordt voortgezet.

fijn je weer te zien