Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 07-09-2021

Deze repetitiedag is verdeeld in drie delen: repetitie vroeg, Instructie Website en repetitie laat. De opkomst voor de repetitie is prima. Voor de Instructie Website waren 10 deelnemers gepland waarvan er 7 zijn gekomen.
De repetities werden beiden begonnen met ademhalingsoefeningen en inzingen. Daarna werd aandacht besteed aan de twee algemene nummers (Beautiful Morning en Ohne Worte) en er werd een begin gemaakt met het doornemen van nummers die we tijdens de Cecilia mis eind oktober in de Antoniuskerk zingen. Op de (nieuwe) website staat op de pagina Agenda welke partituren we voor de volgende repetitie mee moeten nemen. Dus nogmaals: alleen deze partituren in de map meenemen.

fijn je weer te zien