Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 09 november 2021

In verband met afwezigheid van Theo heet Ben allen hartelijke welkom op deze repetitie.

Theo is verkouden en is vandaag met een zelftest positief getest op Corona. Vandaar dat hij afwezig is. Hij heeft vanmiddag een officiële test gedaan bij de GGD. De uitslag krijgt hij morgen. Hij moet minimaal één week binnen blijven. Als hij officieel positief is, is  hij er misschien de volgende week ook niet.

De vorige week heeft de Overheid weer een Corona Persconferentie gehouden waarin nieuwe maatregelen zijn aangekondigd.

De nieuwe coronamaatregelen houden in:

  • Vaccinatiecontrole via de QR-Code
  • Dragen van mondkapje in publieke- en openbare ruimten
  • 1,5 mtr.  afstand houden
  • De gebruikelijke hygiëne maatregelen zoals handen wassen en ventilatie

Vrijdag 12 november a.s. komt een nieuwe persconferentie. De besmettingen stijgen inmiddels extreem en de ziekenhuisopnames nemen onaanvaardbaar hard toe. De roep om meer maatregelen wordt duidelijk luider. We moeten er rekening mee houden dat er wordt aangekondigd dat samenkomst van  grote groepen niet meer is toegestaan en misschien wel weer een (aangepaste) lockdown. Het bestuur houdt e.e.a. in de gaten en zal jullie zo spoedig mogelijk informeren over de gevolgen voor ons koor.  

De volgende week (als dat nog kan!) wil het kunstencentrum opnamen komen maken van een koorrepetitie. Daarvoor heeft ze ons koor uitgezocht. De aanwezige koorleden geven desgevraagd aan geen privacy-bezwaren te hebben als ze bij deze opnamen in beeld komen.  

Inmiddels functioneert de website naar behoren en nieuwsberichten en repetitierepertoire zijn via de website te raadplegen. Nagenoeg iedereen kan de website bekijken en kennis nemen van nieuwe informatie. Men kan dus weten welke nummers er worden gerepeteerd en er dus voor zorgen dat men de juiste partituren bij zich heeft. Het bestuur heeft besloten te stoppen met het steeds ter beschikking stellen van kopieën als leden niet de juiste partituren bij zich hebben. Kopiëren kost veel tijd en geld en dat wil en kan het bestuur niet meer besteden. Dus: Kijk naar de website en neem de partijen mee die daar worden vermeld. Dan zijn kopieën niet meer nodig. Heeft men toch een partituur niet bij zich dan zal men aan buurman of buurvrouw moeten vragen om mee te kijken.

Zoals vorige week al aangekondigd geven vandaag de jubilarissen in de pauze een consumptie. Hierop wordt spontaan het Lang-zullen-ze-Leven ingezet.

Er zijn verder geen vragen meer voor het bestuur waarop Martin even kort het woord neemt. Hij geeft aan dat zijn vrouw vandaag aan haar hart is onderzocht. Gelukkig zijn er geen ernstig dingen geconstateerd. Wel zal ze veel rust moeten nemen. Iedereen wenst haar veel beterschap.

Hierna start Martin de repetitie op.

fijn je weer te zien