Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 1 februari 2022

Het is vandaag weer voor het eerst sinds langere tijd dat we ’s avonds repetitie hebben. De opkomst vanavond is gelukkig een stuk groter dan de vorige week ’s middags. Ongeveer 40 koorleden zijn verschenen en we hopen dat dit met de tijd meer wordt. De repetitie begint vandaag om 19.00 uur tot +/- 21.30 uur. De Corona-controle door het Raodhoes gebeurt adequaat, maar het blijft nodig de mensen te attenderen op het dragen van een mondkapje. Anita heeft zich aan een tafeltje geïnstalleerd met de drankenlijst. De leden worden gevraagd aan te geven wat ze tijdens de pauze willen drinken. Helaas is een aantal leden dit tafeltje voorbij gelopen zonder opgave van hun gewenste consumptie.

Even voorbij 19.00 uur start Martin de repetitie met een welkom aan allen. Na de broodnodige stem- en ademoefeningen start hij de repetitie met het positieve lied Oh What a Beautifull Morning. Veel aandacht wordt besteed aan het sanctus uit de Missa Lyrique van Nimwegen. Het lukte goed en klonk mooi. Ook aan het bluesey lied A Sentimental Journey werd sinds lange tijd weer aandacht besteed. Het was heerlijk om dit swingende nummer in te studeren.

De pauze was op basis van de ingevulde drankenlijst door het personeel van het Raodhoes voorbereid. De koffiekopjes en de glazen met frisdranken stonden al klaar. Het was nu zaak om het juiste drankje bij de juiste persoon te krijgen. Bovendien moest meteen worden afgerekend. Hoewel het toch iets meer tijd nodig had  hebben we met deze wijze van bestellen toch tijd gewonnen. De pauze duurde +/- 23 minuten terwijl dit anders vaak veel meer dan een halfuur was.

Fien Kuijpers deelde na de repetitie mede dat ze vandaag voor de laatste keer bij het koor aanwezig is. Om persoonlijke redenen, waaronder haar gezondheid en haar verminderde stemkracht, heeft ze met pijn in haar hart besloten om het lidmaatschap van Orpheus neer te leggen. Ze is 54 jaren lid van Orpheus geweest en heeft altijd genoten van het zingen tijdens repetities en kooruitvoeringen. Ook van feestelijke kooractiviteiten zoals de jaarlijks koorjaarafsluitingen en de Caeciliafeesten  heeft ze vaak samen met haar man intens genoten.  Nu is de tijd gekomen om er mee te stoppen en ze dankt leden, dirigent en bestuur voor de fijne samenwerking gedurende al die jaren.

Fien krijgt van allen een warm en hartelijk applaus en namens het bestuur deelt Ben mede dat hij het een moedig besluit van Fien vindt en geeft aan dat het bestuur, nu de voorzitter afwezig is, nog nader aandacht zal besteden aan haar vertrek. Hij wenst Fien voor de toekomst een mooie tijd en heel veel sterkte met haar gezondheid.

Verder deelt Ben namens het bestuur mede dat de bestaande Coronaregels nog voortduren hetgeen o.a. betekent dat de Horeca nog steeds om 22.00 uur gesloten moet zijn. Dit betekent dat wij de volgende week (8 februari 2022) wederom van 19.00 uur tot +/- 21.30 uur zullen repeteren.

Het verzoek aan allen is om voorafgaand aan de repetitie de drankenlijst in te vullen. Deze zal dan op de grote tafel gereed liggen. Voor de repetitienummers volgend week: Kijk hiervoor even op de pagina Agenda van de website.

Tot slot: denk aan de QR-Code, legitimatie en mondkapjes!!

fijn je weer te zien