Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 1 november 2022

Voorzitter Theo heet alle aanwezigen vandaag, de 1e repetitie na ons Caeciliafeest 2022, van harte welkom. Hij spreekt zijn hoop uit dat er vandaag massaal naar onze website is gekeken, niet alleen om te weten welke partituren vandaag in de map moeten zitten maar ook om te genieten van het smeuïge verslag van onze Caeciliaviering afgelopen zondag. Ben Derks heeft er een kleurrijk verhaal over geschreven. Zeker een aanrader voor iedereen want het is de moeite waard.

Een speciaal woord van welkom vanavond aan Sjaak Janssen die vandaag de repetitie bijwoont. Sjaak geeft aan dat Tonny en hij genoten hebben van de huldiging van Tonny afgelopen zondag en zeer vereerd zijn met de aandacht en met de bijdrage van koorleden aan de Longstichting. Mede namens Tonny bedankt hij allen voor deze aandacht, het medeleven en de mooie financiële bijdrage voor de Longstichting.

Theo vervolgt zijn mededelingen en geeft aan dat Tonny, onze gouden jubilaris, gevraagd had om in plaats van cadeautjes voor haar jubileum een bijdrage voor de Longstichting te geven. Hieraan is zeker gevolg gegeven en er is gul gegeven hetgeen ook vanavond nog steeds kan. Koorleden die zondag niet aanwezig waren kunnen nog steeds als ze dat willen een donatie in de collecte-doos op de tafel doen. De donaties die zondag zijn gedaan hebben een totale waarde van € 250,00. Al een zeer mooi bedrag dat Tonny vanmiddag zeer geëmotioneerd in ontvangst heeft genomen.

Tot slot nog even een korte uitleg. Carla heeft zojuist een ‘snuupke’ aan iedereen uitgedeeld. Deze kleine maar welgemeende traktaties heeft zij namens haar man Theo gedaan omdat die gisteren weer een levensjaar rijker is geworden. Meteen na deze mededeling zet Martin het ‘Lang zal hij leven…’ in en zingen de koorleden in volle overtuiging mee. Na deze gezongen felicitatie geeft Theo het woord aan Martin.

Martin kijkt kort terug op onze uitvoering tijdens de H. Mis zondag j.l. in de Antoniuskerk. Hij was er algemeen gezien heel tevreden over en zegt dat voor 90% goed is gezongen. Echter een belangrijk aandachtspunt heeft hij wel. Dat betreft de aanzet van elk lied. Dit was steeds onvoldoende overtuigend, niet zuiver en met te weinig volume. Pas na de derde tel van elk lied waren we in de juiste toonhoogte en in de juiste dynamiek. Dat kan beter en daar moeten we met z’n allen aan gaan werken. Kijk goed naar de dirigent, luister goed naar orgel of piano en zet met voldoende volume, zuiver en met overtuiging in.

Vanavond zijn we weer gestart met groepsrepetities, als eerste met de stemgroep Alten. Martin geeft aan dat deze groepsrepetitie heel goed is geweest. Hij is er tevreden over en de Alten bevestigen dit.

De volgende groepsrepetitie is op dinsdag 8 november a.s. voor de Bas/Baritons en de Tenoren. Zij worden om 19.15 uur verwacht in ’t Raodhoes waar de groepsrepetitie om 19.30 uur zal starten tot 20.15 uur. Na een pauze van 15 minuten zal om 20.30 uur de koorrepetitie beginnen tot 22.00 uur zonder pauze.

Tot slot deelde Martin mede dat, zoals eerder al is vermeld,  de repetitie op 15 november mogelijk kan komen te vervallen. Als dat het geval is zal er  een inhaalrepetitie op zaterdag 19 november van 11.00 tot 13.00 uur komen. Martin zal tijdig doorgeven of dit wel of niet doorgaat.

Met deze mededelingen start Martin de stemoefeningen en beginnen we daarna met het repeteren van liederen uit ons kerstmis programma. Ook zonder pauze was het weer snel 22.00 uur en zat de repetitie er deze avond weer op.

fijn je weer te zien