Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 11 april 2023

Aan allen weer een hartelijk welkom op deze repetitieavond.

Overlijden Tonny Janssen.
Afgelopen zaterdag heeft in de Aerdehof in Blerick de uitvaartplechtigheid van Tonny Janssen plaatsgevonden. Bestuur en meerdere koorleden van KGK Orpheus waren hierbij aanwezig. Het was een indrukwekkend en emotioneel afscheid  waarbij Tonny op een zeer bijzondere wijze is geëerd.

Datums voor de agenda.

 • Dinsdag 23 mei Jaarvergadering:  
  Zoals gebruikelijk hebben we deze dag eerst een halve repetitie en na de pauze de vergadering;
 • Vrijdag 23 juni Zomeravondtreffen:
  Zoals al eerder aangekondigd staat op vrijdag 23 juni a.s. het zomeravondtreffen gepland. Dit treffen van meerdere koren zal plaatsvinden bij Eetcafé de Elze in Hout-Blerick. Maak nu alvast vrienden en kennissen enthousiast. De avond is gratis bij te wonen! Details volgen binnenkort.
 • Zondag 16 juli Seizoenafsluiting:
  De seizoen afsluiting dit jaar vindt plaats zonder het opluisteren van de H. Mis in de Antoniuskerk. We gaan een bootreis maken met een brunch aan boord. Uiteraard volgen nadere details nog.
 • Zondag 12 november Cecilaviering:
  Nadere details volgen nog.

Website niet bereikbaar:
Meerdere koorleden én ook de dirigent geven aan dat de website niet bereikbaar is. Dat is jammer want men kan nu niet raadplegen welke liederen men in de repetitie map moet hebben. Ben heeft dit nagevraagd en inmiddels blijkt dat er een update van de website heeft plaatsgevonden waarbij enkele plug-ins niet volledig zijn mee gegaan. Er wordt hard gewerkt om dit probleem (toegang én vertraging) op te lossen.

Met deze mededelingen geeft Theo het woord aan Martin.

Martin complimenteert het koor voor het goede optreden in de Paaswake afgelopen zaterdag. Wel waren er wat probleempjes met de communicatie tussen de mis voorganger en het koor. Het Gloria bijvoorbeeld moest ineens worden opgestart terwijl dit volgens het programma wat later zou zijn. Martin merkt verder op dat het toch teleurstellend was dat er zo weinig Alten in de mis aanwezig waren. Dit doet toch afbreuk aan de klank van het koor. Graag de volgende keer aanwezig zijn, zeker als men zich vooraf wel heeft opgegeven!!  

Na het doornemen van de stemoefeningen starten we o.a. met een aantal nieuwe nummers waaronder de liederen “Veldboeket”, “Colors of the Wind”, “Slavenkoor” en “Cantilena”.

In zaal 3 hebben vandaag 150 studenten van het Blariacum-College een bijeenkomst. Om te voorkomen dat we straks door hen overdonderd worden hebben we onze pauze vandaag een kwartier vervroegd.

Ook vandaag weer staan vele koorleden te kijken hoe snel het weer 22.00 uur is en de repetitie weer  is afgelopen. Goed teken zou je zeggen, dan is de repetitie weer interessant geweest!

Tot de volgende week.

PS: Dinsdag 18 april a.s. heeft de Muziekcommissie een bijeenkomst van 18.45 tot 19.30 uur in de zaal.

fijn je weer te zien