Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 11 juli 2023

Voorafgaand aan de repetitie heeft de Muziekcommissie vanaf 18.45 uur een bijeenkomst om de programma’s na de zomervakantie vast te stellen. Bij aankomst in ’t Raodhoes was het een drukte van jewelste in verband met een diplomafeest van Blariacum. Vele jongeren, hun ouders en docenten waren aanwezig en onze repetitiezaal was volledig bezet. Hoe kon dit? Navraag leert dat er een communicatiestoring is geweest tussen ’t Raodhoes en het bestuur van Orpheus. ’t Raodhoes ging uit van onze zomervakantie vanaf 11 juli en het bestuur had de zomervakantie gepland na 11 juli 2023, vandaar. Door een goede samenwerking met het personeel van ’t Raodhoes konden we alsnog terecht in de trouwzaal waar de nodige stoelen erbij werden geplaatst. Helaas moesten we de piano uit de grote zaal gaan ophalen en via de lift naar de trouwzaal brengen waar alsnog de opbouw kon plaatsvinden. Omdat dit de laatste repetitie dit seizoen was werd afgesproken dat we vandaag een halve repetitie hebben en de rest van de tijd gezellig kunnen samenzijn voor degene die dat willen.

Inmiddels hadden Anita en Willemien in de foyer de inschrijftafel voor de boottocht ingericht en konden de leden zich hiervoor inschrijven. Rond 19.45 uur was alles in de trouwzaal gereed en kon de repetitie beginnen. Inmiddels kregen Theo en later ook Ben vanuit de inschrijftafel het bericht dat de inschrijving voor de boottocht gering is. Maximaal 45-50 deelnemers. Omdat dit aantal in relatie tot de afspraken die we met het bootbedrijf hebben gemaakt buiten verwachting klein is hebben we onze plannen op de valreep moeten herzien. Met het bootbedrijf is ons probleem besproken en zij  waren bereidt mee te werken aan een oplossing. Uiteraard kon de aanvankelijke opzet van de boottocht niet doorgaan. We hebben enkele concessies moeten doen o.a. aan de barbecue. Niettemin hebben we toch nog  goede afspraken kunnen maken en kunnen we tijdens de boottocht  genieten van hapjes en drankjes. Nadat we woensdag 12 juli nog een aantal leden voor deelname aan de boottocht hebben gebeld is het aantal leden nu boven de 60 uitgekomen. Hiermee hebben we uiteindelijk definitieve afspraken met het bootbedrijf gemaakt.

Wel is het bestuur teleurgesteld in de deelname aan de boottocht. Voorgaande jaren lag de deelname meestal rond de 90 tot 120 deelnemers. Dit aantal had het bestuur ook dit jaar voor de boottocht verwacht. Helaas is dat een verkeerde inschatting geworden.
Maar hoe dan ook, de boottocht gaat gewoon door en we zullen zondag 16 juli een mooie, interessante én plezierige dag beleven.  

Onderstaand nog even in het kort het programma van de boottocht op zondag 16 juli a.s:

12.30 uur            Verzamelen bij Café Sur Meuse te Blerick
12.45 uur            Inschepen op de Maashopper aan de kade bij Café Sur Muse
13.00 uur            Vertrek Maashopper in zuidelijke richting:
                              – Schutten in de sluis van Belfeld
                              – Varen naar en in de Asseltse Maasplassen
                              – Tussendoor drankjes en hapjes
16.30 uur            Terug vaart naar Blerick en wederom schutten in de sluis in Belfeld
18.00 uur            Aanmeren aan de kade bij Café Sur Meuse

Daarna:
Afscheid en vakantiewensen
Einde koorseizoen 2022-2023

Het bestuur wenst alle deelnemers een fijne dag op Mooder Maas

fijn je weer te zien