Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 12 april 2022

De voorzitter heet alle aanwezigen op deze repetitie van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan Joop Kranen die ons vanavond op de piano begeleid en ons zaterdag a.s. tijdens de paasmis op het orgel begeleid. Fijn dat hij opnieuw zijn talenten aan ons koor ter beschikking stelt.

Zowel via email als via de website is aan iedereen ons muzikaal programma voor de H. Paasmis van aanstaande zaterdag aangereikt. Tijdens deze repetitie wordt het aparte nummer Paasjubelszang nog uitgedeeld. Het dringend verzoek aan allen is om alleen de partituren uit dit programma in de map te hebben. Laat asjeblieft alle andere partituren thuis!

Theo geeft aan dat in het leven dingen tegen kunnen zitten maar ook dat er goed nieuws is te melden. Enkele weken geleden heeft hij gemeld dat zowel Sjaak als Tonny Janssen afscheid hebben genomen van het koor. Hij voelde het als zijn plicht om toch nog eens met Sjaak en Tonny te praten. Dat heeft hij afgelopen weekend gedaan en samen zijn ze tot de conclusie gekomen dat zingen in Orpheus een heilzame werking heeft, niet alleen voor de ziel maar ook voor de zaligheid! Ook de behandeld longarts van Tonny heeft aangegeven dat zingen goed is voor haar longen en dus is zingen bij Orpheus een uitstekende therapie.
Beiden zijn inmiddels van de heilzame werking van zingen in het koor overtuigd en stappen binnenkort weer in het gezellige bootje van Orpheus. Hiermee pakken ze samen de muzikale draad weer op  zoals met name Tonny dat in november van dit jaar al 50 jaar doet.

Met een applaus van het koor geeft Theo vervolgens het woord aan de dirigent. Martin start de repetitie zoals altijd met stemoefeningen waarbij de nu’s, no’s, ne’s en na’s op en neer over de toonladder gaan. Vervolgens wordt gestart met het doornemen van het muzikale programma voor de Paasmis a.s. zaterdag. Met enkele instructies aan de pianist/organist en enkele correcties in het koor loopt de repetitie van deze nummers prima.  Tijdens de pauze wordt afscheid genomen van Joop Kranen die we zaterdag a.s. in de H. Mis weer terug zien. Na de pauze wordt nog aandacht besteedt aan enkele gezangen uit de Missa Lyrique en wordt het nummer Oh What a Beautiful Morning doorgenomen. Als laatste nummer in deze repetitie wordt aandacht besteed aan het Stemmenorkest van Dvorak.

Hiermee is de repetitie ten einde. Martin deelt nog mede dat we zaterdag a.s. om 20.15 uur in de kerk bijeen komen en om 20.30 uur starten met inzingen. Theo deelt nog mede dat iedereen wordt verwacht in concertkleding.

fijn je weer te zien