Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 12 oktober 2021

Deze week is onze voorzitter niet aanwezig. De wekelijkse mededelingen blijven derhalve even uit.

Vandaag heeft weer een groep koorleden cursus/instructie van de website van Orpheus. Ook deze is heel succesvol verlopen en deelnemers geven aan er toch weer veel van te hebben geleerd.

Na de pauze vraagt Hay aan de leden om uiterlijk de volgende week (dinsdag 19 oktober 2021) het inschrijfbriefje voor het Caeciliafeest ingevuld in te leveren. Het bestuur heeft dit nodig om er voor te zorgen dat op het feest zelf voldoende tafels en stoelen aanwezig zijn en uiteraard dat de tafels voldoende zijn gedekt.

Verder vraagt Hay aan de leden om regelmatig de website te raadplegen. Op de website wordt vermeld welke partijen voor de repetitie meegenomen moeten worden. Helaas hebben meerdere (oud)leden dit niet gedaan en hebben de mededeling gemist om voor vandaag nr. E28 Cantique de Jean Racine mee te nemen. Hay moet dan steeds zorgen voor kopieën en dat is niet alleen tijdrovend maar kost ook (steeds meer) kopieergeld.

Tot slot deelt Martin mede dat na het Caeciliafeest wordt gewerkt aan het kerstprogramma.

Onderstaand de liederen die we in het kerstprogramma gaan zingen. De oud-leden moeten de partituren hiervoor al hebben en het verzoek is om die alvast in de map te doen. De nieuwe leden die geen of slechts enkele partituren hebben kunnen dat aan Hay kenbaar maken. Die zorgt dan voor aanvulling.

Kerstprogramma:

B1          Cantique de Noël
B8          O Mary don’t you weep
B21        Stille nacht (Kingma)
B28        Joy to the world
B54        Kerstleedje
E26        Tollite Hostias
E55        Christ est venu
E62        Messe Breve Nr. 7 in C, Gounod
A62        Locus iste

De repetitie verliep verder probleemloos waarbij hard werd gewerkt aan ons Caeciliarepertoire.

fijn je weer te zien