Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 12 september 2023

Wederom van harte welkom op de repetitie.

Het was de bedoeling dat een delegatie van het bestuur vorige week donderdag naar Krefeld zou gaan om daar samen met het Stadsbestuur en een aantal koordirecties te bepreken wat ons aandeel zou kunnen zijn hoe het 650 jarig bestaansfeest van deze stad een internationaal tintje zou kunnen krijgen. Door een communicatie storing met de Gemeente Venlo is dit niet door kunnen gaan. Er volgt een nieuwe afspraak. We houden jullie op de hoogte.
Omdat het Raodhoes op 10 oktober a.s. geheel is gevuld met Musical fans komt onze repetitie voor die avond te vervallen. Repeteren in de Trouwzaal zou geen oplossing bieden i.v.m. lawaai overlast.

Leden-enquête.
Even een reminder: dinsdag 19 september a.s. hebben we een halve repetitie. Om 21.00 uur starten we met de presentatie van de resultaten van de leden-enquête. Het vriendelijke verzoek aan allen is om hierbij aanwezig te zijn.

Nieuw Huishoudelijk reglement.
Oorspronkelijk stond gepland dat dit zou worden besproken in een ingelaste ledenvergadering op 10 oktober a.s. Echter omdat die dag onze repetitie vervalt wordt deze ingelaste ledenvergadering verschoven naar dinsdag 17 oktober a.s. vanaf 21.00 uur.
Vragen m.b.t. dit nieuwe reglement gaarne bij het bestuur indienen voor 1 oktober a.s.

Ziekenboeg.
Op de tafel liggen drie wenskaarten voor Jeanne Beurskens, Twan Blok en Jac Houtzager. Het verzoek aan allen om hierin iets liefs te schrijven. Dat zal hun goed doen.

Het woord is aan onze dirigent Martin.

Martin heeft vandaag opnieuw stemtesten afgenomen bij Sopranen. Dit is wederom prima verlopen en deze leden hebben inzicht in hun stembereik gekregen. Er zijn nog 3 Sopranen waarvan de stemtest moet worden afgenomen.

Voor de volgende stemtesten is de planning als volgt.

  • Alle Alten: 19 september om 19.00 uur in het Raodhoes. (Ass. Muziekcommissie: Henk van Dooren).
  • Alle Tenoren en Bas/Baritons: 26 september om 19.00 uur in het Raodhoes. (Ass. Muziekcommissie: Hortense van Leeuwen).

Na de stemtesten start Martin met het (oud) nieuwe lied Ave Maria van Caccini. Daarna worden andere liederen uit het programma doorgenomen. Helaas is onze volledige repetitietijd verstoord door met name basgeluiden uit de Revue-repetitie in de naastgelegen zaal.

De volgende week dus een halve repetitie en vanaf 21.00 uur presentatie van de resultaten uit de leden-enquête.

fijn je weer te zien