Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 13 september 2022

Theo heet allen wederom van harte welkom en merkt op dat we vandaag hebben kunnen genieten van de voorlopig laatste zonnige dag deze zomer. Gelukkig is het bij Orpheus altijd zonnig dus dat maakt niet zoveel uit!

Zeker van harte welkom is Henni Heutjens. Henni heeft nu al enkele jaren als mantelzorger voor haar man Jos gefungeerd. Jos krijgt nu enkele dagen in de week zorg in de Duboisstichting  en kan daar ook 2 nachten per week overnachten. Dat geeft Henni meer bewegingsvrijheid en stelt haar in staat om op de dinsdagavond weer aan de repetitie van Orpheus deel te nemen Fijn Henni dat je weer bij ons bent.

Onze bas Chrit Hovens is inmiddels al meerdere maanden niet meer aanwezig geweest. Chrit heeft last van zenuwpijnen en is momenteel in VieCuri voor pijnbestrijding in behandeling. Het is nog niet duidelijk wanneer Chrit terugkomt. Hoe dan ook, wij wensen hem uiteraard veel beterschap. De aanwezige koorleden worden vriendelijk gevraagd om de beterschapskaart op tafel te tekenen. Het bestuur zorgt vervolgens voor verzending.

Evenals andere maanden hebben we ook deze maand weer een aantal jarige koorleden. In chronologische volgorde zijn dit:

  • 03 september Frans Martijn
  • 16 september Ria Bouts (door ziekte afwezig)
  • 19 september Frans Wijnen
  • 26 september Josee Lenssen
  • 27 september Tiny Grubben (door ziekte afwezig)

Met een applaus en een hieperdepiep worden de jarigen gefeliciteerd.

Tot slot geeft Theo aan dat het bestuur een eerste analyse heeft gemaakt van de opkomst van alle koorleden per stemgroep in 2022. Het bestuur is geschrokken van het groot aantal leden dat niet aanwezig of veel afwezig was. Het bestuur zal e.e.a. nog nader bekijken en komt daar in de komende tijd nog op terug.

Met deze mededelingen geeft Theo het woord aan Martin. Deze is al even bezig geweest om de koorleden zodanig te plaatsen dat het koor een aaneengesloten groep vormt met een correcte verdeling van de stemmen. Martin deelt mede dat de Muziekcommissie vandaag de liederen heeft vastgesteld die we tijdens de Caeciliamis, de Kerstmis en de Prinsenmis zullen zingen.   Hou de website goed in de gaten waarop de komende tijd de aanpassingen in het repertoire worden opgenomen.

Na de broodnodige stemoefeningen beginnen we aan het repertoire met liederen zoals Ave Verum, Lied Ohne Worte en What a Beautiful World.

De repetitie verloopt prima en om 22.00 uur gaan velen weer huiswaarts terwijl anderen nog even aan de derde helft beginnen!!!!

fijn je weer te zien