Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 14-09-2021

Het is vandaag de tweede week dat de repetitie werd gehouden in twee koorgroepen. De overheidsmaatregelen en het mede daarop gebaseerd protocol van KBZON verplichten ons om in kleinere groepen te repeteren. Op zich is dit goed gegaan hoewel sommige partijen zoals Tenoren en Bassen/baritons in de kleinere repetitiegroepen erg smal waren bezet. We wachten de komende persconferentie van de overheid af en zijn benieuwd of er versoepelingen worden aangekondigd.

In de repetitie vandaag wilde een koorlid, dat niet was gevaccineerd en geen negatieve-coronatest kon overleggen,  toch meedoen aan de repetitie. Het bestuur heeft dit tegengehouden op basis van de overheidsmaatregelen, het KBZON-protocol én uiteraard op basis van het eigen coronabeleid dat in de jaarvergadering unaniem door alle leden werd goedgekeurd. Het bestuur adviseert de koorleden die nog niet zijn gevaccineerd indringend om dit toch te doen, willen zij hun muziekbeoefening binnen Orpheus voortzetten.

In verband met de plotselinge afwezigheid van onze website-instructeur kon de website-cursus/instructie vandaag niet doorgaan. De leden die vandaag deze cursus/instructie zouden krijgen zijn hierover nog tijdig geïnformeerd en zijn bij andere groepen ingedeeld.

De dirigent heeft vandaag opnieuw de ademhalingsoefeningen onder de aandacht gebracht en stilletjes aan is te zien dat nagenoeg iedereen er aan gewend raakt. Het blijft goed om ook thuis aandacht aan deze oefeningen te besteden. Inhoudelijk werden, ter voorbereiding op de Cecilia mis,  liederen uit het Cecilia programma gerepeteerd.

Er zijn vandaag geen specifieke mededelingen uit het bestuur.

fijn je weer te zien