Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 14 juni 2022

Voorzitter Theo heet allen van harte welkom. Helaas hebben meerdere leden zich voor vanavond afgemeld en zijn anderen zonder afmelding niet aanwezig. Het koor is vanavond dus uitgedund.

Niettemin hebben we ook deze maand weer een aantal jarigen. Deze zijn:

  • 06 juni 1941 Christel Cox, alt
  • 17 juni 1958 Mart van Gameren, tenor
  • 20 juni 1945 Marianne Wieringa, sopraan
  • 22 juni 1943 Dunja Geurts, alt
  • 25 juni 1945 Willemien Smeets, sopraan
  • 29 juni 1955 Ine Frencken, alt

Voor hen allen een hartelijke applaus.

Vandaag hebben we nog een nieuweling aan jullie voor te stellen. Het gaat om Rolandje, afkomstig uit Maasmechelen. We hebben het natuurlijk over onze nieuwe digitale stagepiano waarmee de dirigent de repetities vanaf nu instrumentaal ondersteunt. Hierop én op aller gezondheid brengen we vandaag een toast uit en hopen dat we nog lang en gelukkig samen kunnen zingen.
Alle aanwezigen krijgen een klein glaasje sherry aangereikt waarmee gezamenlijk de toast wordt uitgebracht.

De tenoren zijn inmiddels aan de beurt voor een eigen groepsrepetitie. Deze staat gepland op dinsdag 28 juni a.s. van 19.00 tot 19.30 uur in het Raodhoes.

De laatste algemene koorrepetitie dit seizoen staat gepland op dinsdag 19 juli 2022. De eerste repetitie van het nieuwe seizoen staat gepland op dinsdag 6 september 2022. De jaarlijkse Caeciliaviering zal dit jaar plaatsvinden op zondag 30 oktober 2022.

Tot slot verwijst Theo nog naar de documentatietafel. Hierop ligt een publicatie over de Limburgse Koordag alsmede een aankondiging van het concert van de Meulezengers.

Met deze mededelingen geeft Theo het woord aan Martin.

Martin geeft aan dat het nog even wennen is om met de nieuwe stagepiano te werken. Met name het gebruik van de verschillende instrumenten in deze piano alsmede het wennen aan het nieuwe geluid zal meerdere repetities nodig hebben. Niettemin de voordelen van dit digitale instrument zijn groot. Zo kan Martin het volledig koor overzien en is het stemmen van het instrument vanaf nu niet meer nodig. Een digitale piano is altijd juist gestemd. Dus: we gaan beginnen!!

Na de gebruikelijke stemoefeningen wordt gewerkt aan het repertoire. Het geluid van de nieuwe piano staat erg hard. Na enkele aanpassingen komt dit in orde en zingen we met z’n allen lekker verder.

fijn je weer te zien