Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 14 maart 2023

Vandaag is onze voorzitter Theo de eerste helft van de repetitie om persoonlijke redenen niet aanwezig. Dus Martin begint meteen met de stemoefeningen van laag naar hoog en omgekeerd. Daarna worden diverse liederen uit ons programma voor de Paaswake weer doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.

Ongeveer 15 minuten voor de pauze komt Marina Grubben, de dochter van Tiny Grubben-Houba, met haar vriendin de repetitieruimte binnen. Omdat we midden in een lied zitten nemen ze even plaats. Vervolgens geeft Martin aan Marina het woord. Marina maakt zich bekend en bedankt ons koor vervolgens voor de prachtige zang die wij tijdens de uitvaartdienst van haar moeder Tiny hebben voorgedragen. Ze geeft aan dat haar moeder het precies zo heeft gewild. Tiny was altijd trots op háár koor Orpheus en is meer dan 57 jaren lid hiervan geweest. Orpheus was alles voor haar! Speciale dank ook voor de mooie voordracht van het lied In Paradiso, een lied dat Tiny én de familie altijd prachtig en zeer op z’n plaats vonden. Zowel de familie als overige kerkgangers waren zeer te spreken over de zang van Orpheus. Als dank hiervoor biedt de familie aan alle aanwezige koorleden tijdens de pauze een consumptie aan. Het koor bedankt Marina met een applaus. Inmiddels komen ook Theo en Carla binnen en nemen deel aan de repetitie. Na het doornemen van enkele liederen is het pauze.

Alle koorleden genieten van de aangeboden consumptie en een aantal koorleden delen met Marina en haar vriendin hun ervaringen met Tiny en praten nog even na over de uitvaart. Na ruim 20 minuten is de pauze voorbij en neemt Marina met haar vriendin afscheid van het koor.

In de tweede helft van de repetitie worden vervolgens nog enkele geprogrammeerde liederen doorgenomen. Iedereen heeft het nieuwe lied Cantilena (Spirit of the Mountains) van Karl Jenkins van de bar meegenomen. Dit lied is geschreven op basis van een oude tekst uit Wales. De tekst is geschreven in oud-Welsh en de betekenis is voor ons niet te herkennen. Gelukkig is ze wel goed uit te spreken. We nemen de helft van het lied door dat overigens verbazend goed gaat. Vervolgens nemen we nog de eerste pagina van het lied Colors of the Wind door waarna het tot verbazing van velen alweer einde repetitie is. Martin bedankt allen voor hun inzet en wenst eenieder nog een fijne avond verder.

fijn je weer te zien