Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 15 februari 2022

Het is vandaag een bijzondere dag in die zin dat vanavond om 19.00 uur een persconferentie van de Overheid plaatsvind. In deze persconferentie worden versoepelingen van corona maatregelen bekend gemaakt die ook voor ons koor van betekenis zijn. Omdat onze repetitie eveneens om 19.00 uur begint kunnen we pas in de pauze kennisnemen van de berichten uit de persconferentie.

De opkomst vandaag is met 35 koorleden iets minder dan de vorige week maar nog steeds voldoende om een zinvolle repetitie te houden.
Martin heet allen van harte welkom en brengt de hartelijke groeten over van Theo en Carla die nog steeds genieten van hun vakantie. Zij komen zondag 20 februari a.s. weer terug en zullen dinsdag 22 februari a.s. (uiteraard heerlijk zongebruind) weer aan de repetitie deelnemen.

De diaken van de st. Antoniuskerk heeft Willemien gevraagd om de H. Mis op Paaszaterdag (16 april 2022 van 21.00 uur tot +/- 22.15 uur) op te luisteren. Martin geeft aan dat we dit alleen kunnen toezeggen als er voldoende mannen op die zaterdag aanwezig kunnen zijn. Desgevraagd geven de aanwezige mannen aan dat zij kunnen. Omdat niet alle mannen aanwezig zijn wordt gevraagd om aan de niet-aanwezige mannen te vragen of zij ook op die zaterdag kunnen. Dit horen we dan graag tijdens de volgende repetitie op dinsdag 22 februari a.s.

Na deze mededelingen start de repetitie wederom met stemoefeningen en vervolgens met het – zoveel mogelijk uit het hoofd –  zingen van het lied Oh What a Beautifull Morning. Daarna worden de liederen Heart of my Heart, Missa Lyrique, Ave Verum en A Sentimental Journey verder uitgediept. En plots was het 21.30 uur en was de repetitie weer afgelopen!!

Tijdens de pauze werd duidelijk dat in de persconferentie is aangekondigd dat vanaf 18 februari 2022 de horecagelegenheden tot 01.00 uur geopend mogen blijven.

Namens het bestuur deelt Ben mede dat dit voor ons koor betekent dat we vanaf de volgende week dinsdag (22 februari 2022) weer kunnen repeteren vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur. Voorts deelt Ben mede dat Wim Vink nog steeds in het ziekenhuis ligt en dat het met hem inmiddels iets beter gaat. Hij is wel nog erg ziek maar heeft gelukkig de wil en drive om er weer bovenop te komen. De familie heeft aangegeven dat ziekenbezoek nu nog niet mogelijk is, zeker ook i.v.m. met het nog altijd rondwarend coronavirus. Namens alle leden heeft het bestuur een beterschapskaart naar Wim gestuurd.

De volgende week dinsdag (22 februari 2022) is de laatste repetitie voor de vastelaovend. Binnen Orpheus is het traditie om hier tijdens die repetitie aandacht aan te besteden door met een (kleine) carnavaleske verkleding (zoals een leuk carnavalesk hoedje of anderszins versiering) op de repetitie te verschijnen. Desgevraagd geven velen leden aan dit leuk te vinden. Er zal een prijsje worden uitgereikt voor de mooiste verschijning. Dus dames en heren:  Hou je niet in en ga ervoor!!!

Tot slot nog dit: Vastelaovend dinsdag (1 maart 2022)  is er geen repetitie.

Dus: Volgende week dinsdag 22 februari 2022 begint de repetitie om 19.30 uur tot +/- 22.00 uur.

fijn je weer te zien