Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 15 november 2022

Van onze dirigent Martin ontvingen we het bericht dat de operatie voor zijn vrouw Henriette helaas is uitgesteld. Via een email bericht heeft het bestuur terstond aan onze leden doorgegeven dat de repetitie vandaag, 15 november WEL doorgaat en de inhaalrepetitie op zaterdag 19 november VERVALT.
Met deze mededeling heet onze voorzitter alle aanwezige koorleden en onze dirigent van harte welkom op deze repetitie.

Een bijzonder woordje van welkom geldt onze bas Jac Houtzager. Jac is na een fietsongeluk zodanig hersteld dat hij vanavond weer aan de repetitie kan deelnemen.  Van harte welkom Jac!

Verder heeft onze voorzitter Chrit Hovens (bas)  uitgebreid gesproken.  Al gevolg van heftige lage rugklachten heeft hij een tijdlang én met redelijk succes pijnbestrijding gehad in VieCuri. Met een reeks paracetamolletjes per dag is de pijn inmiddels draaglijk geworden. Hij heeft op 8 december a.s. een afspraak met een orthopeed die gaat onderzoeken of een operatie in de lage rug het ontstane probleem kan oplossen. Jac laat ons allen hartelijk groeten en uiteraard wensen we hem veel beterschap toe.

Helaas heeft het bestuur een minder leuke week achter de rug. Afgelopen week hebben zich 3 bassen, uitsluitend om gezondheidsredenen, definitief afgemeld van het koor. Het zijn: Wieger Simons, Hay van Ulft en Ber Hutjens. Alle drie geven aan dat de wekelijkse repetitie hen teveel energie kost om nog met enthousiasme deel te nemen. Hoewel het bestuur veel moeite heeft gedaan om hen binnen boord te houden is dat helaas niet gelukt. Uiteraard respecteren we hun beslissing maar betreuren ze tegelijkertijd. We wensen hen nog een mooie tijd buiten Orpheus toe.

Graag wil het bestuur nogmaals benadrukken dat onze leden toch regelmatig en goed hun mails en de website moeten nakijken. Ondanks onze mail over het doorgaan van de repetitie vanavond heeft het bestuur toch nog meerdere telefoontjes ontvangen met de vraag of de repetitie vandaag wel doorgaat. We doen ons best om tijdig en zo goed mogelijk te informeren en nemen daarbij aan dat de leden ook regelmatig de moeite nemen onze informatiekanalen goed te raadplegen.
Dus voor de zekerheid: Zaterdag 19 november 2022 is er geen inhaalrepetitie!!!!

Hiermee geeft Theo het woord aan onze dirigent Martin.

Martin geeft in het kort weer hoe en wanneer de beslissing tot stand is gekomen om de operatie voor zijn vrouw Henriette uit te stellen. De nieuwe datum voor haar operatie is dinsdag 29 november a.s. De repetitie op die avond gaat dan dus niet door. Daarvoor in de plaats komt er een inhaalrepetitie op zaterdag 3 december a.s. van 11.00 tot 13.00 uur in het Raodhoes.

Verder deelt Martin mede dat er op dinsdag 22 november a.s. de stemgroep-repetitie Sopranen zal plaatsvinden. Het tijdsschema voor hen is dan:

  • Aanwezig zijn in het Raodhoes:                19.15 uur
  • Aanvang repetitie groep Sopranen:         19.30 uur
  • Pauze:                                                        20.15 –  20.30  uur
  • Aanvang koorrepetitie allen:                     20.30 uur.

Na deze mededeling start Martin de stemoefeningen op waarna we nummers uit ons kerstrepertoire repeteren.

fijn je weer te zien