Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 16 januari 2024

Namens het bestuur heet Theo zoals gebruikelijk alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan de heren Ton van Ursum en Herman Jacobs die ons koor komen versterken. Eveneens een speciaal woord van welkom aan José Dorenbosch die na enige tijd afwezigheid weer terug is bij Orpheus.

Vanavond hebben we onze huis fotograaf Marcel Delvaux uitgenodigd om van alle koorleden waarvan we nog geen foto hebben een foto te maken. We gaan de foto’s uitsluitend intern gebruiken door ze op de ledenpagina van onze website te plaatsen. Op deze manier kan iedereen sneller bekend zijn met de andere koorleden.
Als de fotograaf zich zo meteen meld kunnen per stemgroep de betrokken leden naar de fotograaf gaan. We beginnen met de sopranen en lopen zo de stemgroepen af. Verder zal nog van het gehele koor in de foyer van ’t Raodhoes een groepsfoto worden gemaakt.

Voorts zal een delegatie van het bestuur vrijdag a.s. naar de notaris gaan voor het aanpassen van onze statuten. O.a. moet de bestuursverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid in onze statuten worden aangepast op enkele wetswijzigingen.
Verder is het van belang de volgende datums in jullie agenda te zetten:

  • 16 april 2024 Jaarvergadering vanaf 21.00 uur.
  • 20 december 2024, kerstoptreden in de Horstgraaf, Maria Auxiliatrix vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur.

Na deze mededelingen start de repetitie waarbij door Hay aan iedereen het nieuwe nummer Scarborough Fair/The Sound of Silence wordt uitgedeeld. Vervolgens krijgen de nieuwe leden nog partijen uitgereikt die zij nog niet hebben.
Martin start de gebruikelijke stemoefeningen en begint vervolgens met het Lied Colors of the Wind. Hierna begint de fotosessie t/m de groepsfoto.
Na de pauze wordt gewerkt aan Stay with Me, aan het nieuwe nummer Scarborough Fair en worden enkele nummers uit het standaard repertoire doorgenomen.
Even na 22.00 uur is de repetitie alweer voorbij en gaat ieder zijns/haars weegs.

fijn je weer te zien