Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 16 mei 2023

Beste mensen, allemaal weer welkom op onze repetitie.

Inmiddels is de inschrijftermijn voor ons Zomeravondtreffen gesloten. De Sevensanghers waren bijzonder graag van de partij geweest maar hebben pas vanaf vorige week een nieuwe dirigent. Hun bestuur vindt het op dit moment nog te vroeg om nu al deel te nemen aan ons treffen maar wil graag bij een volgende gelegenheid van de partij zijn.
Het gemengd koor The Voices  uit Blerick hebben afgezegd omdat zij op vrijdag 9 juni a.s. een slotconcert geven waarna het koor wordt opgeheven. Het bestuur van Orpheus verwacht over The Voices binnenkort meer te kunnen vertellen!
In totaal hebben zich drie koren ingeschreven voor het Zomeravondtreffen en met hen ziet de deelnemerslijst er als volgt uit:

  • KGK Orpheus
  • Schoën Luuj
  • The Oldtimers
  • Doeën Beejein

Het bestuur is bezig om het programma voor dit treffen verder uit te werken. Dus informatie hier over volgt.

De volgende week dinsdag, 23 mei a.s. houden we onze jaarvergadering. Dit betekent dat we repeteren van 19.30 uur tot 21.00 uur. Na een kwartier pauze begint de jaarvergadering om 21.15 uur. Alle leden worden verzocht tijdens deze vergadering aanwezig te zijn.

Ter herinnering:

  • 23 juni Zomeravondtreffen bij Eetcafé de Elze
  • 16 juli Seizoenafsluiting

Met deze mededelingen neemt Martin het koor over.

Op verzoek van Martin is de kooropstelling veranderd. We zitten nu met de rug naar de raam waardoor een bredere kooropstelling is ontstaan. Vervolgens heeft Martin binnen de stemgroepen de plaats voor de 1e en 2e stemmen aangewezen Zijn indringend verzoek aan de betrokken leden is om steeds deze plaats in te nemen. Dit maakt het instuderen van meerstemmige liederen beter mogelijk. Voorts verzoekt Martin de koorleden indringend om tijdens de repetitie zoveel mogelijk aandacht aan het instuderen te geven en zo min mogelijk er tussendoor te praten.

Met deze mededelingen worden de stemoefeningen opgestart en wordt het programma voor 23 juni a.s. doorgenomen.

fijn je weer te zien