Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 16 november 2021

Theo heet de aanwezigen van harte welkom op deze  repetitie middag. Een repetitie die nu eens ’s middags in plaats van ’s avonds wordt gehouden. De nieuw afgekondigde coronamaatregelen hebben ons aangezet om te bezien hoe we toch nog kunnen zingen. We hebben onderzocht of de dinsdagmiddag voor onze repetities een uitwijkmogelijkheid is. Gelukkig is de zaal in het Raodhoes dan vrij en is onze dirigent Martin ook op de dinsdagmiddag beschikbaar. Dus alle reden om de repetitie door te laten gaan in de middag. We hebben onze leden dan ook zo snel mogelijk via een spoed-email geïnformeerd over deze repetitie wijziging.

Er zijn inmiddels wel 15-20 afmeldingen binnengekomen van koorleden die het gelet op de sterk toenemende Covid besmetting te riskant vinden om op dit moment te repeteren of die op de dinsdagmiddag andere verplichtingen hebben. Toch zijn er nog +/- 50 leden komen opdagen.

Wel moeten we natuurlijk afwachten wat de komende nieuwe maatregelen zijn die het kabinet waarschijnlijk aanstaande vrijdag 19 november gaat aankondigen. Op basis van deze nieuwe maatregelen gaat het bestuur, dirigent en directie van het Raodhoes  opnieuw bekijken of repeteren in deze vorm nog wel mogelijk blijft.

Op verzoek van Theo en op de vraag wie er de volgende week bij ongewijzigde maatregelen aanwezig zal zijn, steken alle aanwezigen hun hand op, hetgeen een bemoedigend signaal is.

We moeten onze repetitie wel volgens de nieuwe maatregelen en richtlijnen laten verlopen. Dit betekent dat we 1,5 afstand in acht moeten nemen, dat de stoelen in visgraat formatie zijn opgesteld en dat we ons niet mogen verplaatsen. Het is bovendien niet toegestaan om in de pauze naar de foyer te gaan voor een consumptie. Om geen tijd te verliezen is besloten om geen pauze te houden en de repetitietijd met een kwartier te verkorten.

Martin heeft de repetitie na de mededelingen opgestart en gedurende 1 uur en drie kwartier hebben we een uitstekende repetitie gehad.

De volgende week repeteren we ook weer dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur (uiteraard als dit blijft toegestaan). Iedereen wordt geadviseerd om dan een flesje water me te nemen om tussendoor een slokje te nemen.

Indien er door nieuwe maatregelen wijzigingen gaan ontstaan zal het bestuur de leden uiteraard zo spoedig mogelijk informeren.

fijn je weer te zien