Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 17 mei 2022

Na een fraaie lentedag heet de voorzitter allen van harte welkom.

Zoals iedereen wel kan zien is er vanavond sprake van een bijzondere kooropstelling. De Directie van het Raodhoes heeft het bestuur medegedeeld dat de examenperiode voor scholen iets langer duurt. Hierdoor zijn de zalen van het Raodhoes nog volgestouwd met tafeltjes en stoelen voor de examenkandidaten. Om vanavond de repetitiezaal voor Orpheus te ontruimen zou minimaal twee uren werktijd vergen. De vraag is dan ook of het bestuur voor deze ene keer akkoord kan gaan om de examenopstelling te laten staan. De koorleden kunnen dan achter de tafeltjes plaatsvinden. Bestuur en dirigent hebben hier tegen geen bezwaar. Dus beste mensen: Neem plaats en herinner u, al of niet met plezier, de tijd dat uzelf nog aan een examentafeltje zat!!  

Uit de ziekenboeg is vandaag goed nieuws te berichten. Christel Cox is eind vorige week geopereerd aan een zenuwbeknelling onder in de rug. De operatie is geslaagd en Christel is al weer thuis en wacht op fysiotherapie. Ze laat jullie allen van harte groeten. Achter in de zaal ligt een beterschapskaart die iedereen kan ondertekenen.

Zoals al eerder aangegeven zal onze jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden op dinsdag 24 mei aanstaande. De volgen week dinsdag dus. Koorleden die vragen hebben worden verzocht deze uiterlijk aankomend weekend bij het bestuur in te dienen. Het bestuur kan dan deze vragen voorbereiden en zoveel als mogelijk tijdens de vergadering proberen te beantwoorden.

Na het eerste deel van de repetitie zal de ledenvergadering aanvangen om 21.15 uur.

Op 24 mei is er ook weer een extra groepsrepetitie dit maal voor de stemgroep Bassen/Baritons. Deze extra repetitie begint om 19.00 uur tot 19.30 uur, uiteraard in het Raodhoes. Mannen, zorg dat je erbij bent!!

De laatste koorrepetitie voor de zomervakantie staat gepland op dinsdag 19 juli 2022. De eerste koorrepetitie na de zomervakantie staat gepland op dinsdag 6 september 2022.

Het bestuur van Orpheus is druk in overleg om de datum voor onze seizoenafsluiting vast te leggen. Dit kan zijn óf zaterdag 23 juli óf zondag 24 juli 2022. Het kerkbestuur van Velden-Lomm en Arcen heeft kennelijk nog geen tijd gevonden om op ons verzoek van 14 dagen geleden te reageren. In dit verzoek hebben we aangeboden de H. Mis van zaterdagavond of zondagmorgen muzikaal op te luisteren. We wachten dus nog maar even af!!

Zoals eveneens al eerder doorgegeven zal onze jaarlijkse Caeciliaviering plaatsvinden op zondag 30 oktober 2022.

Theo geeft vervolgens Martin het woord. Deze begint met stemoefeningen waarin met name de dynamiek aan begin en einde van een muzikale frase wordt doorgenomen.

Daarna begint de reguliere repetitie van koornummers met als nieuw nummer het Cantus Lacrimoso van Jenkins. Het is een aanstekelijk koorwerk waarvan het centrale ritmische thema nog lang in het hoofd van koorleden doorklinkt.

fijn je weer te zien