Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 18 april 2023

Aan allen een hartelijk welkom op deze repetitieavond.

Zondag 23 april a.s. geeft het Excelsior Mannenkoor uit Tegelen in het gemeenschapscentrum De Haandert om 15.00 uur een slotconcert. Helaas zal dit het laatste concert van dit koor zijn. Ze hebben besloten om er mee te stoppen. Degene van ons die dit concert willen bijwonen kunnen op zondag terecht. De toegang is gratis.

We verwelkomen Willemien Smeets weer terug in ons gezelschap. Willemien heeft inmiddels een nieuwe knie en we hopen dat ze straks weer gaat lopen als een kievit!!

Ook deze maand hebben we weer enkele jarigen. We feliciteren van harte:

  • Truus Cuijpers, Alt;
  • Manfred Drees, Bas;
  • José Dorenbosch, Sopraan.

Voorts moet worden opgemerkt dat ook Merel Lazet-Monch (Sopraan) op 3 april j.l. jarig is geweest. Helaas hebben we  verzuimd haar eerder te noemen. Dus voor zowel Merel als alle anderen die in deze maand jarig zijn geweest: nogmaals van harte gefeliciteerd en met een lang-zullen-ze-leven en een hieperdepiep onderschrijft het hele koor deze felicitatie.

We hebben deze week een uitnodiging ontvangen van het Multifunctioneel Centrum de Engelbewaarder in Baarlo om daar een uurtje te zingen voor de ouderen. Het bestuur zal nader bekijken of dit nog in onze agenda past. We komen er later op terug.

Ter herinnering:

  • Op 23 mei houden we onze jaarvergadering na een halve repetitie;
  • Op 23 juni hebben we ons Zomeravondtreffen in Eetcafé de Elze in Hout-blerick;
  • Op 16 juli hebben we onze seizoenafsluiting met een boottocht op de Maas.

Vandaag heeft de Muziekcommissie een vergadering gehad. Zij hebben vastgelegd welke liederen we tijdens het Zomeravondtreffen ten gehore brengen. De liederen die we dan zingen worden op de website gezet en in een nieuwsbrief bekend gemaakt.

Na deze mededelingen neemt Martin het over en begint met de stemoefeningen. Daarna wordt uitgebreid aandacht besteed aan liederen van Jenkins en, voor zover al in de map, aan liederen voor het Zomeravondtreffen. Om 22.00 uur is het weer voorbij gaat ieder zijns weegs.

fijn je weer te zien