Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 18 oktober 2022

Onze voorzitter Theo en zijn vrouw Carla zijn inmiddels terug van hun vakantie op Sardinië, blakend van gezondheid, bruin tot in de diepste poriën, volledig fit en vol met leuke vakantie ervaringen. Aldus verwelkomd Theo alle aanwezige koorleden van harte op deze repetitieavond. Een extra welkom daarbij voor Truus Neeten die vanavond al voor de derde keer de repetitie bezoekt en zich kennelijk al aardig thuis voelt bij de Orpheus familie!

Evenals andere maanden hebben we ook deze maand weer een aantal jarigen. In chronologische volgorde zijn dit:

  • 02 oktober Lies Huijs-Staaks
  • 03 oktober Martin Hermans
  • 08 oktober Sjaak Janssen
  • 24 oktober Erna Donselaar
  • 28 oktober Antoinette Bolwerk
  • 31 oktober Theo van den Heuvel

Een hieperdepiep voor allen!

Een belangrijk aandachtspunt zijn weer de Coronabesmettingen die helaas snel in aantal toenemen: tot en met vandaag zijn er al weer 4000 gevallen bekend met ongeveer 200 IC-opnames! Dus mensen houd afstand van elkaar en we zullen binnenkort ook de kooropstelling in de zaal hierop moeten aanpassen.

Inmiddels zijn er, via email, uitnodigingen verstuurd om zich aan te melden voor deelname aan onze Caecilia viering op zondag 30 oktober a.s. Aan hen die willen deelnemen en nog geen aanmeldstrookje hebben ingeleverd is het vriendelijk verzoek dit alsnog te doen bij Willemien.

Tevens is het verzoek aan leden die tijdens de Caeciliaviering een voordracht willen doen om dit aan het bestuur kenbaar te maken.

Tot slot hebben we een uitnodiging ontvangen om in te schrijven voor deelname aan een zangweek in Frankrijk onder de titel: “Zingen in de Haute Saone”. Deze zangweek met afsluitend een prachtig concert vind plaats van 16 t/m 23 juli 2023. Een flyer met informatie ligt op de mededelingentafel voor diegenen die daar belangstelling voor heeft.

Met deze mededeling geeft Theo het woord aan onze dirigent Martin.

Martin geeft aan dat het nog onzeker is of hij op dinsdag 15 november aanwezig kan zijn i.v.m. een medische operatie die zijn vrouw moet ondergaan. Gelet op ons kerstmis programma kan het noodzakelijk zijn om op een zaterdag een (extra of inhaal)repetitie te houden. Het bestuur zal hieromtrent nader beslissen. Tevens geeft Martin aan dat het zinvol is om weer groepsrepetities te houden. Het bestuur zal zich ook hierover buigen en daar een beslissing in nemen.

Met deze mededelingen start Martin de stemoefeningen en gaan we over tot repetitie van het Caeciliarepertoire.

fijn je weer te zien