Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 19 april 2022

Na een hartelijk welkom aan dirigent en leden deelt Theo mede dat onze tenor Willem Vink eerder al werd ontslagen uit het revalidatiecentrum te Venray en dat hij voor verder herstel werd overgebracht naar de Munt in Tegelen. Hier heeft Willem op 12 april, vlak voor middernacht een hartaanval gekregen die hij niet heeft overleefd. Hiermee ontvalt ons (weer) een fantastisch mens met een warme persoonlijkheid die altijd voor iedereen klaarstond. Op 12 januari 2022 was Willem 50 jaren onafgebroken lid van ons koor. Hij was altijd opgewekt en inspireerde ons jarenlang als bestuurslid met zijn creativiteit en inventiviteit. We hebben veel aan Willem te danken en zullen hem zeker missen. Op donderdag 21 april a.s. wordt voor Willem om 14.30 uur een afscheidsdienst gehouden in Aerdenhof te Blerick.

Vervolgens deelt Theo mede dat hij graag een afspraak met de koorleden wil maken. De laatste tijd is het weer erg onrustig tijdens de repetities. In de herfstperiode is dit misschien nog begrijpelijk maar we zitten volop in de lente en de zomer komt eraan. Dus laten we stoppen met het geklets tijdens de repetitie. Dit verstoort alleen maar en er gaat erg veel repetitietijd verloren. Het instuderen van nieuwe werken duurt hierdoor veel langer dan strikt noodzakelijk is. Dus spreken wij vanaf nu af dat we nieuwtjes en spannende verhalen alleen in de pauze en/of na de repetitie uitwisselen en niet tijdens de repetitie!!!

Binnenkort presenteren we het nieuwe reglement voor de Muziekcommissie. Dit gaat in ieder geval inhouden  dat alle leden die nu zitting in deze commissie hebben zullen aftreden en dat een nieuwe commissie zal worden gevormd. Details volgen binnenkort!  

Verder nog enkele mededelingen uit de ziekenboeg. Vandaag is Elly Kempen sinds lange tijd afwezigheid weer aanwezig. Fijn Elly dat je er weer bent. Ook Tiny Janssen is vandaag weer aanwezig na enige tijd afwezigheid i.v.m. rugletsel na een vreselijk val. Ook voor jou Tiny fijn dat je er weer bent. Tiny Grubben is overgeplaatst van VieCuri naar het revalidatiecentrum in Eindhoven. Wij wensen Tiny heeft veel succes in haar revalidatietraject.

Tot slot nog dit. De volgende week worden er foto-opnamen gemaakt van ons koor voor de culturele start van het nieuwe seizoen. Diegenen die niet op de foto wensen moeten dit graag tijdig aan het bestuur kenbaar maken.

Hiermee geeft Theo het woord aan Martin.

Martin bedankt het koor voor de prima uitvoering van de Paasmis in de Antoniuskerk.  

Het was een lange zit maar we hebben het met z’n allen volgehouden. Voorts deelt hij mede dat hij voor begin van de pauze de leden van de muziekcommissie wil spreken. Vervolgens start hij de repetitie met stemoefeningen waarna enthousiast wordt gewerkt aan het repertoire.

fijn je weer te zien