Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 19 december 2023

Theo heet alle aanwezigen van harte welkom op deze repetitieavond. Vanavond nemen we het muziekprogramma voor de H. Mis van zondag 24 december a.s. door. Jens Seebeck begeleidt ons vanavond op de piano. Jens, van harte welkom.

Er is vanavond een probleempje in die zin dat BigBand 81 haar soundcheck houdt i.v.m. hun Kerstconcert. Helaas is er niemand van het aanwezige personeel van ‘t Roadhoes in staat om maatregelen te nemen (bijv. sluiten wand zaal 1) zodat wij minder geluidsoverlast hebben. Niettemin beginnen we gewoon met onze repetitie en zien we wel hoe het gaat. Mocht het te gek worden dan kunnen we misschien verhuizen naar de Trouwzaal.

De Muziekcommissie heeft voorafgaand aan deze repetitie kort vergaderd en heeft daarbij de volgorde van de liederen voor de komende H. Mis vastgesteld. Jullie zullen via email een overzicht hiervoor tijdig krijgen toegestuurd. Het verzoek aan allen is om de liederen in de juiste volgorde in de map op te nemen en GEEN andere liederen mee te nemen.

Zondag 24 december a.s. verzamelen we ons om 19.30 uur in de Antoniuskerk (achterin de koffieruimte). Daarna zullen we kort inzingen. Om 20.00 uur begint de H. Mis en moeten we gereed zijn. Zoals gebruikelijk verschijnen we IN CONCERTKLEDING.

Na deze mededelingen krijgt Martin het woord en nemen we kort enkele stemoefeningen door. Vervolgens starten we met het doornemen van het muziekprogramma van de H. Mis. Alle liederen komen in flink tempo aan de orde waarbij Martin hier en daar de puntjes op de i zet en ook Jens nog een aantal aanwijzingen geeft. Het is al snel pauze (20.45 uur) en gelukkig hebben we nauwelijks last gehad van de soundcheck van BigBand 81.

Na de pauze worden, mede op verzoek van Jens, nog enkele liederen uit het programma uitgelicht en doorgenomen. Rond 21.40 uur hebben we alles naar tevredenheid gezongen en sluit Martin de repetitie en wenst allen zondag 24 december a.s. een mooi en succesvol optreden in de Antoniuskerk toe.

fijn je weer te zien