Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 19 oktober 2021

Onze voorzitter Theo is weer terug van een welverdiende en volop genoten vakantie. Hij heet iedereen van harte welkom. Vandaag vindt in zaal 8 de laatste cursus/instructie website plaats. 12 koorleden worden ingeleid in de vele mogelijkheden van onze nieuwe website.

Gevraagd wordt of iedereen inmiddels het aanmeldingsstrookje voor deelname aan ons Caeciliafeest heeft ingeleverd. Zij dit nog niet hebben gedaan en wel willen deelnemen is het verzoek om zo spoedig mogelijk het strookje alsnog in te vullen en in te leveren bij Willemien.

Verder ook het verzoek aan degene die tijdens het Caeciliafeest een voordracht willen doen om dit zo spoedig mogelijk bij Willemien aan te melden.

Bij de repetitie van 5 oktober jl. was  een “mistery guest” aanwezig. Vandaag is hij ook aanwezig en heeft nu een naam. Het is Jules Hermkens, een jong muzikaal talent die we bereidt hebben gevonden om in voorkomende gevallen ons koor aan piano of orgel te begeleiden. Jules geeft aan dat hij het een eer en ook een uitdaging vindt een groot koor te begeleiden. Kort stelt Jules zich even voor.

Op onze website hebben inmiddels velen kunnen lezen welke liederen we in ons kerstprogramma 2021 hebben. (zie website: Berichten/Nieuws/ Repetitiejournaal 12 oktober 2021)

Aan allen het verzoek de partituren van deze liederen in de repetitiemap op te nemen.

Tot slot worden de jarigen onder ons van harte gefeliciteerd waarna het bekende hieperdepiep wordt aangeheven.

Martin en Jules starten vervolgens de repetitie.

fijn je weer te zien